MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁGRÓL

 

Kiváló magyar nyelvtudósok közössége és a rokon társadalomtudományok jeles képviselői alapították a Magyar Nyelvtudományi Társaságot 1904-ben. Bár a Társaság önálló társadalmi egyesületként alakult, tagjai között ott tudta a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudós tagjait, vezetői pedig mindig a tudományág legkiválóbb képviselői közül kerültek ki. 1948 óta a Társaság a Magyar Tudományos Akadémia erkölcsi és anyagi támogatását is élvezi.

Alapításának célja a magyar nyelv tudományos szintű művelésén túl az anyanyelv ápolása, fejlesztése, megőrzése és gyarapítása volt és maradt, s tagjai sorába a nyelvészeken kívül az anyanyelv ügye iránt fogékony értelmiséget is szívesen fogadta. Kifejezetten a magyar nyelv művelőin kívül természetesen köztük voltak és vannak a Magyarországon művelt idegen nyelvek, valamint az általános nyelvészet kutatói is. A Társaság soraiban hazai és külföldi tiszteleti és külső tagok is helyet foglalnak.

Mint egységes szervezet működik, de differenciált feladatai miatt szakosztályokra is tagolódik. Rendes közgyűlésén kívül évente 30-40 szakosztályi, úgynevezett felolvasó ülést rendez, ezen kívül alkalmanként országos szimpóziumokat, szakmai napokat is, mindenekelőtt az iskolai anyanyelvtanítás segítésére. A rokon társadalomtudományok szervezetei közül különösen az irodalomtudományi, a történelemtudományi és a néprajzi társaságokkal tart kapcsolatot. Önálló folyóirata, a Magyar Nyelv megalakulása óta máig folyamatosan megjelenik, rendszerint évi négy számmal.

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke: Kiss Jenő

A Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára: Juhász Dezső

 

A 2010. évi tagsági díjak a következők:

Dolgozók:             4000 Ft

Nyugdíjasok:        2000 Ft

Diákok:                1000 Ft

 

A tagsági díjat az Erste Banknál vezetett 11991102-02102971 folyószámlaszámra átutalással vagy a Társaság irodájában személyesen (Múzeum krt. 4/A, 3. emelet 324.)  lehet befizetni.

 

Félfogadási idő:

            Kedd (a felolvasóülések előtt): 14 és15 óra között

            Csütörtök: 10 és 12 óra között

 

Szervezőtitkár: Bakonyiné Tóth Gabriella

 

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

Telefon, fax: 06-1-485-5222

 

ËËË

 

A Magyartanári Tagozatról

 

Az anyanyelv-pedagógia oktatóit tömörítő Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport 2004 őszén egy Magyartanári Tagozat megalakítását kezdeményezte a Magyar Nyelvtudományi Társaság keretein belül. A tagozat megalakulását a 2004. évi novemberi választmányi ülés egyhangúlag jóvá is hagyta.

A Magyartanári Tagozat elnöke: Antalné Szabó Ágnes

Titkára: Bóna Judit

A vezetőség tagjai: Bozsik Gabriella, Koi Balázs

Szervezőtitkára: Danczi Annamária.

A Magyartanári Tagozat legfőbb célja az, hogy az anyanyelvtanítás ügyét képviselje, szakmai segítséget nyújtson az anyanyelvet tanító kollégáknak, meghatározó szerepet vállaljon a tehetséggondozásban az anyanyelvi nevelés területén. Lektorált szakfolyóirata az Anyanyelv-pedagógia (www.anyanyelv-pedagogia.hu).

 

Tevékenységünk

 

-        az anyanyelvtanítás ügyének szakmai képviselete,

-       anyanyelv-pedagógiai kutatómunka (a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport részvételével),

-        oktatási információs szolgálat a pedagógusok számára,

-        szakmai napok, tanártovábbképzések szervezése,

-        a Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia megszervezése kétévente,

-        ötletpályázat meghirdetése a pedagógusok és a hallgatók számára,

-        az Anyanyelv-pedagógia című szakfolyóirat gondozása 2008-tól,

-       a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny meghirdetése és megrendezése (a válogatók szervezése, a versenyanyag összeállítása, a döntő megrendezése),

-        az Eötvös József országos középiskolai szónokverseny meghirdetése és megrendezése 2014-től (a válogatók szervezése, a versenyanyag összeállítása, a döntő megrendezése),

-       az országos anyanyelv-tanítási verseny meghirdetése 2010-ig a tanárképző intézmények részvételével,

-        kapcsolattartás a tankönyvkiadókkal, a társszervezetekkel,

-       szakmai honlap működtetése, bővítése (tájékoztatók, könyvajánlók, beszámolók, fotók a rendezvényekről, a pályázatok bemutatása, eredmények, ötlettár, óratervezetek, szakirodalmi kalauz, oktatási dokumentumok).

  

A Magyartanári Tagozat tagjainak sorába vár minden olyan tanítót, magyar szakos tanárt, aki elkötelezettséget érez az anyanyelvtanítás és anyanyelvünk ápolása iránt. Számítunk minden olyan pedagógusra, aki számára nem közömbös, hogyan alakul anyanyelvünk és az anyanyelvtanítás jövője.

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata

 

ËËË

 
Vissza  a főoldalra