MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Aczél Petra 1999. Gyakorló retorika-retorikai gyakorlat. Magyartanítás 3: 16−23.

Aczél Petra 2000. A feladat: a feladat. A tanári instrukció. Magyartanítás 5: 32−35.

Aczél, Richard 2000. Hogyan írjunk esszét? Osiris Kiadó, Budapest.

Adamik Tamás 1993. A retorika történetének tanulságai a mai iskola számára. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 63−69.

Adamikné Jászó Anna 1990. Az olvasástanítás aktuális problémái, történeti áttekintéssel. Magyar Nyelvőr 3−4: 205−219.

Adamikné Jászó Anna 1993. A helyesírás és az olvasástanítási módszerek összefüggései. Magyar Nyelvőr 117: 534−536.

Adamikné Jászó Anna 1993. Nyelvi tudatosság − olvasástanítás − helyesírás. Magyar Nyelvőr 117: 320−331.

Adamikné Jászó Anna 1995. A grammatika a felsőbb osztályok tankönyveiben 10-18 éves korig. Magyar Nyelvőr 119: 3803−92.

Adamikné Jászó Anna 1995. A grammatika az alsó tagozatos tankönyvekben. Magyar Nyelvőr 119: 142−164.

Adamikné Jászó Anna 1995. Új, érettségire felkészítő könyv magyar nyelvből. Magyar Nyelvőr 119: 283−4.

Adamikné Jászó Anna 1997. Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program. Magyar Nyelvőr 120: 42−3425.

Adamikné Jászó Anna 1998. Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program. Magyar Nyelvőr 3: 284−91.

Adamikné Jászó Anna 2000. Minden mindennel összefügg - Az integrációról avagy az integrált tanításról. Módszertani Lapok. Magyar 2: 121−7.

Adamikné Jászó Anna 2001. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest.

Adamikné Jászó Anna 2001. Édes anyanyelvünk és az iskola. Magyartanítás 5: 17−21.

Adamikné Jászó Anna 2001. Új hangsúlyok az anyanyelvi nevelésben. Magyartanítás 1: 16−19.

Adamikné Jászó Anna 2002. A szövegértő olvasásról. Magyartanítás 4.

Adamikné Jászó Anna−Fercsik Erzsébet 1999. Édes anyanyelvünk. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 709−712.

Ágoston Mihály 1999. Anyanyelvünk életképességéért. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 27−38.

Ágoston Mihály 2002. Együtt, de ugye másképpen is?. Magyartanítás 2: 12–15.

Albertné Herbszt Mária 1987. Modern nyelvészet - anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó, Budapest.

Albertné Herbszt Mária 1993. Szövegszemléletű anyanyelvoktatásunk és a dialógusok tanítása. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 100−107.

Albertné Herbszt Mária 1994. A szövegértelmezés néhány pragmatikai vonatkozása. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7. Budapest.

Albertné Herbszt Mária 1995. A szemiotika helye és alkalmazásának lehetőségei a tanításban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 109−114.

Albertné Herbszt Mária 1996. Kisiskolások kommunikációs képességének fejlesztése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 385−390.

Albertné Herbszt Mária 1999. A tanítási óra mint a társalgás speciális típusa. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 195−202.

Anna Galinszkaja 1999. Észrevételek a magyar üzleti nyelvről. Magyartanítás 4: 22−24.

Antalné Szabó Ágnes 1989. Hétköznapi gondolatok a magyar nyelv ünnepén. A Tanító 4: 3.

Antalné Szabó Ágnes 1992. A földrajzi nevek helyesírásáról. I. Magyartanítás 4: 24–26.

Antalné Szabó Ágnes 1992. A földrajzi nevek helyesírásáról. II. Magyartanítás 5: 25–27.

Antalné Szabó Ágnes 1994. Szövegjátékok I. Magyartanítás 3: 13−16.

Antalné Szabó Ágnes 1994. Szövegjátékok II. Magyartanítás 4: 16−17.

Antalné Szabó Ágnes 1994. Szövegjátékok III. Magyartanítás 5: 17−18.

Antalné Szabó Ágnes 1995. A szövegszemléletű grammatikatanításról. Magyar Nyelvőr 119: 34−44.

Antalné Szabó Ágnes 1995. Szemléletek és módszerek a helyesírás-tanításban. In Bozsik Gabriella−Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből. Eger, 96−116.

Antalné Szabó Ágnes 1995. Szövegjátékok. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 333−338.

Antalné Szabó Ágnes 1996. Helyesírási tudáspróbák a középiskolában. Módszertani Lapok. Magyar. 4: 3−5.

Antalné Szabó Ágnes 1996. Szövegvilág. Magyar Nyelvőr 1: 48−63.

Antalné Szabó Ágnes 1996. Utak és tévutak a helyesírás-tanításban. Magyartanítás 2: 33−36.

Antalné Szabó Ágnes 1997. Új utakon az anyanyelvi nevelésben. Módszertani Lapok. Magyar 2: 24−31.

Antalné Szabó Ágnes 1999. A különírás és az egybeírás tanításának grammatikai alapjai. In Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. ELTE, Budapest, 19−26.

Antalné Szabó Ágnes 1999. Új utak az anyanyelvi nevelésben. Melyiket válasszam? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 679−688.

Antalné Szabó Ágnes 2000. A fogalmazástanítás alapjai. In Vox humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. ELTE, Budapest, 35−41.

Antalné Szabó Ágnes 2001. A helyesírás-tanítás módszertana. In Írás -  kultúra - felelősség. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 12−34.

Antalné Szabó Ágnes 2002. A grammatikatanítás pedagógiája. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 148−152.

Antalné Szabó Ágnes 2002. A szó hatalma. In Keszler Borbála−Kiss Róbert Richárd (szerk.): Harmincéves a Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest, ELTE, 65−75.

Antalné Szabó Ágnes 2002. Nyelvművelés − emberművelés. In Éltető anyanyelvünk. Tinta Könyvkiadó, 42−46.

Antalné Szabó Ágnes 2003. A szociolingvisztika mint szemlélet, mint tudás, mint pedagógia az iskolában. In Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE, Budapest, 293−297.

Antalné Szabó Ágnes−Raátz Judit 1999. Magyar nyelv és kommunikáció 6–18 éveseknek. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 705−708.

Apáti Lajosné 2000. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. In A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó−ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 305−308.

Apáti Mariann 2000. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. Módszertani Lapok. Magyar 7.

Árpás Károly 1995. A retorikai versenyek tapasztalatai. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 319−321.

Babits Mihály 1987. Irodalmi nevelés. Egy tantárgy filozófiája tanulók számára. In: Esszék, tanulmányok I. 87−99.

Bachát László 1986. Az ifjúsági nyelv és a köznyelv. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 343−352.

Bachát László 1993. A tanulói élőszöveg. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 145−149.

Bachát László 1995. Az ifjúsági nyelvhasználat helye a társadalomban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 176−178.

Bachát László 1996. Szaknyelvek és csoportnyelvek a századfordulón. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 103−107.

Bachát László−Fülöp Lajos−Szathmári István (szerk.) 1984. Az új tantervek bevezetésének félidejében. Az 1980. július 7−10. között megtartott nyíregyházi anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bachát László−Fülöp Lajos−Szathmári István (szerk.) 1984. Az új tantervek alapjai és tendenciái. Az 1982. július 4−6. között megrendezett nyíregyházi anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bachát László−Fülöp Lajos−Szathmári István (szerk.) 1985. A folyamatos korszerűsítés áramában. Az 1984. június 30-július 2. között megrendezett nyíregyházi anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bachát László−Szathmári István (szerk.) 1980. Az új tantervek bevezetésének küszöbén. Az 1978. június 25-27. között megrendezett anyanyelv-oktatási napok anyaga. OPI.

Bácsi János 1996. A szószemantika tanításának néhány lehetősége a Toldi kapcsán. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 277−280.

Bácsi János 2003. Szövegértés. In Mit? Kinek? Hogyan? Bába Kiadó, Szeged.

Bagaméry Gáspárné 1994. Mi is megpróbáltuk! (Töprengés a Bánréti-program tanításának tapasztalatairól) Magyar Nyelvőr 4: 412−5.

Balásné Szalai Edit 1999. A határozottság kifejezése a magyar és a mordvin nyelvben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 381−387.

Balassa László 1974. Fogalmazástanításunk hatékonyabbá tételéről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 158−161.

Balatoni Teréz 1999. A megszólalás esélyei az iskolában. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 602−615.

Balázs Géza 1996. Egy lehetséges magyar nyelvstratégia körvonalai. Magyar Nyelvőr 119: 250−263.

Balázs Géza 1999. Nyelvpolitika, nyelvstratégia - az iskolában. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 411−421.

Balázs János 1986. Az általános és az alkalmazott nyelvészet helye és szerepe az anyanyelvi oktatás korszerűsítésében. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 65−84.

Bálint Margit 1974. Nevelőotthoni gyermekek tanításáról. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 125−127.

Balkovitzné Cynolter Magda 2002. A házi feladatok didaktikai problémái I. Magyartanítás 4: 32−36.

Balkovitzné Cynolter Magda 2002. A házi feladatok didaktikai problémái II. Magyartanítás 5: 18−21.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. IV. házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 3: 13−18.

Balkovitzné Cynolter Magda 2003. V. Házi feladatok a gyakorlatban. Magyartanítás 4: 22.

Balogh Gyuláné 1974. A nyelvtan- és helyesírástanításról. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 114−116.

Balogh Judit 1999. A kötőszók néhány problémája. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 305−311.

Balogh Judit 2002. A szóelemek tanítása a középiskolában. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 128−137.

Balogh László 1987. Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés. (Kísérlet a gimnáziumi nyelvtanításban.) Tankönyvkiadó, Budapest.

Baloghné Zsoldos Julianna 1987. A nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelési program tantárgypedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Baloghné Zsoldos Julianna 1997. A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés tantárgypedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bán Ervin 1999. Megjegyzések a gyors beszédről. Magyartanítás 5: 22−24.

Bán Ervin 2001. Nincs többé névszói állítmány. Magyartanítás 5: 31−33.

Bánffy György 1995. Az anyanyelv ápolásának jelentősége. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 14−16.

Bánffy György 1996. Az anyanyelv ápolásának megújuló gondjai. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 57−61.

Bánréti Zoltán 1974. Az anyanyelvi képzés korszerűsítése és a modern strukturális nyelvészet. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 238−241.

Bánréti Zoltán 1994. Programleírás. Nyelvtan - kommunikáció - irodalom tizenéveseknek. Alternatív képességfejlesztő program az általános iskolák felső tagozata számára. NODUS Kiadó, Veszprém.

Bárdossy Idikó 1998. A curriculumfejlesztés alapjai. Távoktatásos jegyzet és CD-rom. Távoktatási Közport, JPTE. Pécs.

Bárdossy Ildikó 1999. A produktív tanulás főbb összetevői és feltételei. In Vastagh Zoltán (szerk.): Kooperatív stratégiák az iskolában. ITI, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék, Pécs.

Bárdossy Ildikó 2002. A curriculumfejlesztés alapkérdései. UNESCO Tanárképző Portál, ELTE, Budapest.

Bárdossy Ildikó−Dudás Margit−Pethőné Nagy Csilla−Priskinné Rizner Erika 2002. A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest.

Bárdossy Ildikó−Dudás Margit−Pethőné Nagy Csilla−Priskinné Rizner Erika 2001. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei a pedagógusképzésben I−IV. Magyar Felsőoktatás 7−10.

Bárdossy Ildikó−Gocsál Ákos−Szauder Ilona (szerk.) 1994. Pedagógiai Szemlélő 1. Projektek az oktatásban speciálkollégium periodikája. JPTE Pedagógia Tanszék, Pécs.

Barla Gyula 1987. Nyelvtan, stílus, iskola. Tankönyvkiadó, Budapest.

Bartha Csilla 1996. A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. Magyar Nyelvőr 119: 263−282.

Bedő Iván, J. 1983. Észforgató. Ságvári Endre Könyvszerkesztőség.

Békési Imre 1974. A magyar nyelvtan tantárgyi sajátságairól. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 173−175.

Békési Imre 1993. A szövegtani kutatások eredményeinek alkalmazhatósága az anyanyelvi nevelésben. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 40−49.

Békési Imre 1995. A nyelvtanórai példamondatok néhány elméleti-módszertani kérdése. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés − embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 86−92.

Békési Imre 1996. Az irodalmi szöveg egész voltáról. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 242−245.

Békési Imre 1999. A többszörösen összetett mondat kérdésköre. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 275−283.

Bencdédy József 1995. Az évenként rendezett nyelvművelő versenyek szerepe a fiatalság nyelvi tudatának fejlődésében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés − embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 296−303.

Bencédy József 1986. Az iskolai anyanyelvi nevelés rövid és hosszabb távú továbbfejlesztése. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 39−44.

Bencédy József 1986. Nyelvhelyesség, nyelvművelés az iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 184−192.

Bencédy József 1996. A középiskolai tanulmányi verseny dolgozatainak szövegtani jellemzői. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 440−444.

Bencédy József 1996. Megtanulható, megtanítható-e a helyesírás? In Bozsik Gabriella−V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből. Eger, 87−95.

Bencédy József 1999. Töprengések a mai nyelvhasználatról és a nyelvművelésről. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 566−571.

Bencédy József 2002. A nyelvi, nyelvhasználati változások belső hatóerőiről. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 31−38.

Bencze Lóránt 1996. Makay Ida "Mit jelent nekem ez a nyelv"című írásának retorikai-szövegstilisztikai elemzése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 227−233.

Bencze Lóránt 1999. Arany János a legmagyarabb, a legeurópaibb költőnk (Babits nyomán).  In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 66−73.

Benczik Vilmos 1999. Néhány általános iskolai házi olvasmány szövegsajátosságok szerinti elemzése. Magyartanítás 2: 41−53.

Benczik Vilmos 2000. Tapadjon-e a nagykötőjel? Magyartanítás 1: 24.

Benda József 2002. A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon I−II. Új Pedagógiai Szemle 9−10.

Bene Kálmán 1993. Kalauz a versértelmezéshez. Bevezetés a lírai művek elemzésébe. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Bene Kálmán 1994. A "versolvasóvá" nevelés érdekében. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7. Budapest.

Benkes Réka−Vass László 1999. Kogníció és hipermediális kommunikáció. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 645−658.

Benkes Zsuzsa 1993. Versek kreatív megközelítése szövegtani keretben. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 31−39.

Benkes Zsuzsa 1994. CLOZE típusú kreatív-produktív gyakorlatok az anyanyelv- és irodalomtanításban. Magyartanítás 5: 12−6.

Benkes Zsuzsa 1999. "Nyelvünkben élünk". A 10−14 éves korú tanulók magyar nyelvi kommunikációs versenye. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 573−575.

Benkes Zsuzsa 1999. Anyanyelvoktatásunk stratégiája a NAT-ban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 599−602.

Benkes Zsuzsa 1999. Kreatív gyakorlatok a koreferenciarelációk és a lineáris elrendezés analitikus elemzésének előkészítéséhez. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 232−241.

Benkes Zsuzsa 2002. Kreatív gyakorlatok multimediális szövegek elemzéséhez. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 199−206.

Benkes Zsuzsa, E. 1995. A szemiotikai textológiára mint elméleti keretre épülő kreatív-produktív szövegmegközelítés. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 93−100.

Benkes Zsuzsa−Petőfi S. János−Vass László 1996. Mondatgrammatika, szövegnyelvészet, szövegtan. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 207−227.

Benkő Loránd 1986. Anyanyelvi nevelésünk néhány kérdéséről. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 27−38.

Benkő Loránd 1993. Anyanyelv és irodalmi hagyomány. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 8−16.

Benkő Loránd 1995. Sznobság a nyelvhasználatban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 6−13.

Benkő Loránd 1996. Anyanyelvünk és a honfoglalás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 7−13.

Benkő Loránd 1999. Anyanyelvi örökségünk. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 9−18.

Benkő Loránd−Deme László−Fábián Pál−Fülöp Lajos−Szathmári István−Szende Aladár 1986. Pedagógus-továbbképző tanfolyam tervezete magyar nyelvből. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 519−527.

Berencsi Margit, D. 1993. Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása az általános iskolában. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 216−221.

Berencsi Margit, D. 1995. Egyéb szóalkotási módok: a rövidülés, rövidülés képzéssel és továbbképzéssel. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 197−200.

Berencsi Margit, D. 1996. Morfológia és anyanyelvoktatás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 188−192.

Berencsi Margit, D. 2002. Tamási Áron: Ábel a rengetegben (A házi olvasmány nyelvi-stilisztikai feldolgozásához). In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 273−278.

Berencsi Margit, D.−Fekete Péter−O. Bozsik Gabriella−Pásztor Emil−Raisz Rózsa−Varga Gyula 1986. Ötödik osztályos tanulók szókincsének vizsgálata. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 413−430.

Bicskeiné Zsulán Julianna 1999. Az anyanyelvi tantárgy-pedagógia vázlata. Szeged.

Birkenbihl, Vera F. 1998. Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest.

Bíró Ferenc 1996. Egri szakmunkástanulók megszólításformái. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 133−141.

Bíró Ferenc 1999. Névvel (is) nevel(het)ünk(?). In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 443−456.

Bocsák Istvánné 1996. A felolvasás tanítása. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 403−405

Boda I. Károly−Porkoláb Judit 1999. Radnóti-szinesztéziák. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 93−100.

Bokor József 1995. A muravidéki kétnyelvű oktatásról. Magyar Nyelvőr 119: 393-397.

Bokor József 1996. Gondolatok a muravidéki kétnyelvű oktatásról. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 416−420.

Bolla Kálmán 1996. A magyar hangtan az ezredfordulón. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 193−197.

Bolla Kálmán 1999. Mit tettünk és mit tehetünk/tehetnénk a magyar beszédkultúráért és helyesbeszédért? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 459−472.

Borosné Jakab Edit−Schlettné Jakab Edit 1996. A fogalmazás technikája. Corvina Kiadó, Budapest.

Bozsik Gabriella 1996. Szófaji határkérdések helyesírási vetülete. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 310−315.

Bozsik Gabriella 1999. Az új keletű intézménynevek és alapítványnevek nyelvi jellemzői és helyesírási kérdései. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 669−676.

Bozsik Gabriella 2000. Gondolatok a földrajzinév-írás tanításáról egy akadémiai kiadvány kapcsán. Magyartanítás 4: 32−35.

Bozsik Gabriella 2002. Grammatika a helyesírás-tanításban. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 163−169.

Bozsik Gabriella 2002. Kárpát-medencei találkozó Gyula városában. Magyartanítás 3: 32−37.

Bozsik Gabriella 2003. Tanárjelöltek az egri döntőben. Magyartanítás 2: 30-33.

Braun Anna 1991. A házi olvasmányok segítése. Módszertani Közlemények 31. 1.

Bruner, J. 1980. A kommunikációtól a nyelvig. In Pléh Csaba (szerk.): Szöveggyűjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Tankönyvkiadó, Budapest, 455−486.

Buda Béla 1994. A közvetlen emberi kommunikáció sajátosságai. Animula Kiadó, Budapest.

Buda Béla−László János 1981. Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest.

Budai Júlia−Fábiánné Páger Anna−Páger Margit−Piskoltiné Tóth Andrea 1999. A kritikai gondolkodás tanításáról. Módszertani Közlemények 4.

Budai László 1999. Érték-e az anyanyelv az idegennyelv-oktatásban? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 327−331.

Budai László 2002. Az anyanyelv- és az idegennyelv-oktatás mint egymást erősítő nevelési tényező. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 60−72.

Budaváriné Béres Erzsébet−Kelecsényi László Zoltán 1999. Szövegértés - szövegalkotás. Szövegtípusok. Corvina Kiadó, Budapest.

Bures Ferencné 1974. A szaktanár szerepe. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 250−251.

Büky B.−Egyed, A.−Pléh, Cs. 1984. Nyelvi képességek -  fogalomkincs- megértés. Tankönyvkiadó, Budapest.

Büky László 1974. A tanulók és a köznyelvi norma. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 183−184.

Büky László 1994. A nyelvi minták követésének hátrányáról. Magyar Nyelvőr 118: 159−170
Vissza  a főoldalra