MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Chikán Zoltánné, Dr. 1974. A helyes kiejtési technika és az ének tanításának összehangolása. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 136−138.

Czachesz Erzsébet, Cs. 1998. Olvasás és pedagógia. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Czachesz Erzsébet, Cs. 1999. Az olvasásmegértés és tanítása. Iskolakultúra 2: 3−14.

Czachesz Erzsébet, Cs. 2001. Ki tud olvasni? Iskolakultúra 5.

Czetter Ibolya 1999. Ékesszólás az "Eszpresszóban". In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 108−117.

Csapó Benő 1999. Képességfejlesztés az iskolában - problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle 12. Császi Ildikó, N. 1991. Példaszövegek a magyar nyelvtan tanításához. Trezor Kiadó, Budapest.

Cserhalmi Zsuzsa 2000. Amit az irodalomtanításról tudni kellene... Korona Kiadó, Budapest.

Csige Katalin, P. 1996. Személyneves szólások és közmondások a magyar nyelvben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 202−206.

Csősz József 1999. Anyanyelv, nyelvtan és helyesírás. Egy felmérés tanulságai. Magyartanítás 2: 28−34.

Dávid András 1980. Nyelv és varázs. Tankönyvkiadó, Budapest.

Deme László 1984. A hatodik anyanyelv-oktatási tanácskozás tanulságai. Köznevelés 12−14.

Deme László 1986. A szövegtan, a szövegismeret és a szövegszemlélet az anyanyelvi nevelés rendszerében. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 158−170.

Deme László 1986. Anyanyelvi tanterveink alapja és tendenciái. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 45−61.

Deme László 1993. Megjegyzések a szövegről és a szövegtanról. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 54−58.

Deme László 1995. Az anyanyelvnek és művelésének szerepe az ifjúság nevelésében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 21−30.

Deme László 1996. Anyanyelvi kultúránk jelene és jövője. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 23−32.

Deme László 1999. Anyanyelvi mozgalmaink morális hozama. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 19−27.

Deme László 2001. Az anyanyelvű és az anyanyelvi nevelés (legyen) felkészítés az életre. Magyartanítás 5: 6−10.

Deme László 2002. Az anyanyelvű és az anyanyelvi nevelés (legyen) felkészítés az életre! In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 9−14.

Demeter Katalin 1989. Az olvasási képesség fejlődési iránya és színvonala. Pedagógiai Szemle 12: 1131−1141.

Dezső László 1974. Az általános nyelvészet alkalmazása a magyartanításban. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 217−218.

Di Pietro, Robert J. 1994. Szerepjátékok a nyelvórán. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Dobóné Berencsi Margit 1982. A kifejezőképesség fejlesztésének egyik lehetséges módja. Módszertani Közlemények 3: 163−7.

Dobóné Berencsi Margit 1985. A személyiségformálás lehetőségei az anyanyelvi órákon (5-8. osztály). Tankönyvkiadó, Budapest.

Dobóné Berencsi Margit 1999. A Biblia és a magyar irodalmi nyelv. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 123−129.

Dobóné Berencsi Margit−Zimányi Árpád 2000. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. EKF Líceum Kiadó, Eger.

Dombi Erzsébet, P. 1991. A műalkotás befogadása és az irodalmi nevelés. Közoktatás 2: 11.

Dombi Erzsébet, P. 1991. Irodalmi szemlélet és irodalmi nevelés. Közoktatás2: 10.

Domokos Péter 2001. Még egyszer az őstörténet csodabogarakról. Magyartanítás 5: 3−6.

Domokos Péter 2002. Még egyszer az őstörténeti csodabogarakról. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 39−43.

Domokos Zsuzsa 2001. Mit ér az ember, ha magyartanár? Iskolakultúra 5.

Domonkosi Ágnes 1998. Gondolatok a képszerűség kifejezőeszközeinek tanításáról. Magyartanítás. 3: 20−23.

Domonkosi Ágnes 2002. Megszólítási és kapcsolattartási formák a nyelvi szocializációban. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 318−326.

Dóra Zoltán 1994. Diákjaink nyelvhasználata. Magyar Nyelvőr, 118: 54−57.

Dóra Zoltán 2000. "Hiátus" vagy hijátus?. Magyartanítás 1: 25.

Dóra Zoltán 2000. Kultúra, de kulturális. Magyartanítás 2: 27.

Dóra Zoltán 2001. Amikor hiányzik egy "t". Magyartanítás 1: 23.

Dóra Zoltán 2002. Egyre több a be. Magyartanítás 2: 18.

Dóra Zoltán 2002. Kinek van baja a nyelvműveléssel? Magyartanítás 4: 26. 

Dóra Zoltán 2002. Magasat ugrik-e a magasugró?! Magyartanítás 5: 27.

Dóra Zoltán 2003. hogy nevezik az asszonyokat? Magyartanítás 3: 23−27.

Dornbach Mária, F. 1999. A kapcsolatteremtés mint kódváltás a pedagógiai szituációban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 202−210.

Dörnyei László 1995. Beszámoló a Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi versenyről. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 313−318.

Dörnyei László 2002. " ...magyar nyelv katedrális..." (Anyanyelvi verseny a celldömölki könyvtárban). Magyartanítás 4: 38−40

 

 

 

 

 

 

 
Vissza  a főoldalra