MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Eck Júlia 2000. Drámajáték a középiskolai irodalomórán. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest.

Éder Zoltán 1993. A magyar mint idegen nyelv a felsőoktatásban. Magyar Nyelvőr 117: 311−320.

Éder Zoltán 1996. Sajnovics és Demonstratiója új megvilágításban. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 77−82.

Elekfi László 1974. Általános iskolai nyelvtankönyveink. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 221−223.

Elekfi László 1994. Mindennapi nyelvművelés - és még néhány gondolat. Magyar Nyelvőr 118: 15−26.

Eőry Vilma 1996. A szöveg- és stílustípusok a gimnáziumi anyanyelvi órán. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 336−340.

Eőry Vilma 1999. A szöveg makrostruktúrája. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 172−179.

Eőry Vilma 2002. Alakzatok a stilisztikában és a szövegtanban. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 219−228.

Esztergályos Jenő 1992. Oktatójátékok kisiskolásoknak. Zalaegerszeg.

Fábián Ilona 2000. A kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az 1. osztályban. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 495−501.

Fábián Pál 1986. A helyesírás iskoláinkban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 171−183.

Fábián Pál 1986. A helyesírás iskoláinkban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fábián Pál 1986. Az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztéséért. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 10−24.

Fábián Pál 1995. Helyesírási rendszerünk lehetőségei a mondanivaló árnyalásában. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 201−208.

Fábián Pál 1996. A magyar helyesírás sorsfordulói. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 301−309.

Fábián Pál 1997. A nyelvművelés feladatai. Magyar Nyelvőr, 120: 384−389.

Fábián Pál 1997. Az informatikai forradalom és anyanyelvünk. Magyar Nyelvőr 120: 365−367.

Fábián Zoltán−Gledura Lajos−Nagy J. József−Zsolnai József 1987. Anyanyelvi tantárgypedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fábiánné Kovács Edit 2001. A népmese jelentősége az anyanyelvi nevelésben. Módszertani Lapok. Magyar 1: 18−25.

Fabricius-Kovács Ferenc 1980. Kommunikáció és anyanyelvi nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fajcsek Magda 1974. Kísérleti fogalmazási munkafüzet az általános iskola 7. osztály számára. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 178−180.

Falvay Károly 1990. Ritmikus mozgás - énekes játék (óvodásoknak, kisiskolásoknak). OPI, Budapest, 1990.

Fehér Erzsébet 1995. A klasszikus avantgárd stíluskérdései az oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 122−130.

Fehér Erzsébet 1996. Hasonlat és versszerkezet a 30-as évek lírájában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 250−256.

Fehér Erzsébet 1999. A "nézőpont" a szövegben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 165−172.

Fejes Katalin 1981. Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fejes Katalin, B. 1986. Életkor - szöveg - szintaxis. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 390−401.

Fejes Katalin, B. 1996. A szószerkezetbokor elemzése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 153−157.

Fejes Katalin, B. 1999. Tematikai koreferencianyalábok egy Illyés-naplójegyzetben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 241−247.

Fejes Katalin, B. 2002. Kreatív gyakorlatok illusztrált szövegekkel egy magyar-olasz összehasonlító vizsgálat alapján. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 191−198.

Fekete László 1993. Beszédművelési gyakorlatok irányítása. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 273−277.

Fekete Pál 1974. Egységes anyanyelvi képzést! In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 242−245.

Fekete Péter 1995. Köszönésformák a Nógrád megyei Mátranovákon. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 188−196.

Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.) 1993. A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Felde Györgyi 1984. Nyelvi játékok az anyanyelvi ismeretterjesztés szolgálatában. TIT, Budapest.

Fercsik Erzsébet 1993. A pedagógusjelöltek és a helyesírás. Magyar Nyelvőr 117: 529−531.

Fercsik Erzsébet 1993. Ki szavatol a helyesírás biztonságáért ? Korona Kiadó, Budapest.

Fercsik Erzsébet 1994. A nem verbális jelek az írásban. Iskolakultúra 6: 60−64.

Fercsik Erzsébet 1996. Milyen tan a névtan? - A névtan oktatásának elméleti alapjairól. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 345−349.

Fercsik Erzsébet 1998. Néhány gondolat a nyelvi magatartásformák vizsgálatához. In Kiss Jenő−Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 311−317. 

Fercsik Erzsébet 1999. A kommunikáció főiskolai oktatásáról. 1999. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 212: 664−669.

Fercsik Erzsébet 1999. A kommunikáció főiskolai oktatásáról. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 664−669.

Fercsik Erzsébet 2000. A márkanevekről - a helyesírás szempontjából. Magyartanítás 5: 24−28.

Fercsik Erzsébet 2000. Tegezés vagy magázás? - Kapcsolatteremtés a tankönyvekben.  Könyv és Nevelés 2: 60−64.

Fercsik Erzsébet 2001. A rövidítésekről és a mozaikszókról a helyesírás szempontjából. Magyartanítás 1: 24−28.

Fercsik Erzsébet 2001. Kommunikációs ismeretek: elmélet és gyakorlat az integrált anyanyelvi programban. Módszertani Lapok. Magyar 2: 11−20.

Fercsik Erzsébet 2001. Tanácsok a feladatlapok szerkesztéséhez a nem nyelvi kommunikáció szempontjából. Magyartanítás 3: 24−30.

Fercsik Erzsébet 2001. Tanácsok a feladatlapok szerkesztéséhez a nem nyelvi kommunikáció szempontjából. Magyartanítás 3: 24−29.

Fercsik Erzsébet 2002. Áll a bál. A bál utótagú szerkezetek helyesírásáról. Magyartanítás 2: 21.

Fercsik Erzsébet 2002. Az írásbeli kommunikáció nem nyelvi elemeiről. In Katona András (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 162−72.

Fercsik Erzsébet− T. Somogyi Magda (szerk.) 1997. Oktatási tapasztalatok - kutatási eredmények. Tanulmányok az anyanyelv használatának és oktatásának kérdéseiről. Korona Nova Kiadó, Budapest.

Fercsik Erzsébet−Raátz Judit (szerk.) 1992. Irka (Hallgatói munkákból összeállított módszertani segédanyag). ELTE TFK Gödöllői Képzési Hely.

Fercsik Erzsébet−Raátz Judit 1999. Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó, Budapest.

Fónagy Erzsébet 1984. Fakultáció az általános iskolában. Köznevelés 10: 6.

Forgács Anna 2001. Az anyanyelvi képességek mérése a 10. évfolyam végén. Budapesti Nevelő 4: 22−30.

Forgács Anna−Györke Ildikó 1994. A 10 és 14 éves korosztály olvasási kultúrájáról (egy budapesti kerületi felmérés tükrében). Módszertani Lapok. Magyar 1–2: 44−48.

Forgács Anna−Szabóné Fricska Anna 2000. Az anyanyelvi képességek mérése a 9. osztály kezdetén - 1999. október. Budapesti Nevelő 1: 62−70.

Fóris-Ferenczi Rita 1996. A romániai oktatási reform csapdái. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 407−410.

Földi Éva−Markó Alexandra 1999. A beszédkultúrára, helyesbeszédre nevelés helyzete, feltételei és lehetőségei az oktatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 472−478.

Fülöp Lajos (szerk.) 1980. Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. OPI, Budapest.

Fülöp Lajos (szerk.) 1981. A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Magyar nyelvi fakultatív tanterv. Budapest.

Fülöp Lajos (szerk.) 1986. Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Tankönyvkiadó. Budapest.

Fülöp Lajos 1980. Nyelvünk állapota és anyanyelvi nevelésünk. Pedagógiai Szemle 798−803.

Fülöp Lajos 1986. A fakultatív anyanyelvi nevelés helyzete és fejlesztésének lehetőségei. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 463−474.

Fülöp Lajos 1993. Középiskola és nyelvművelés. Magyar Nyelvőr, 117: 458−462.

 
Vissza  a főoldalra