MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Gabnai Katalin 1987. Drámajátékok (Gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek). Tankönyvkiadó, Budapest.

Gál Gyöngyi 2001. A nyelvrokonság tanításához. Magyartanítás 4: 12.

Galgóczi László (szerk.) 1999. Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában. A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtára 2. JGYF Kiadó, Szeged.

Galgóczi László 1993. Szövegemlékeink megértéséhez. In Fekete Péter−Gabnai Katalin 1987. Drámajátékok (Gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek). Tankönyvkiadó, Budapest.

Gál Gyöngyi 2001. A nyelvrokonság tanításához. Magyartanítás 4: 12.

Galgóczi László (szerk.) 1999. Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában. A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtára 2. JGYF Kiadó, Szeged.

Galgóczi László 1993. Szövegemlékeink megértéséhez. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 108−112.

Galgóczi László 1995. Nyelvtörténet - művelődéstörténet: a HÁZ fogalomkör szóanyagának vallomása. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 270−277.

Galgóczi László 1998. Szövegelemzés, szövegértés, szövegalkotás 1. Áttekintés. Fogalmazástanítás 1: 18−21.

Galgóczi László 1998. Szövegelemzés, szövegértés, szövegalkotás 1. Áttekintés. Fogalmazástanítás 2: 15−22.

Galgóczi László 1999. Évszázadok Mária-siralma. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 350−358.

Galgóczi Lászlóné 1982. Fogalmazástanítás az egységes anyanyelvi nevelés rendszerében. A Tanító 20. 2: 13−15.

Galgóczi Lászlóné 1984. A szó- és írásbeli kifejezőképesség alapozása. A Tanító 22: 6−7.

Galgóczi Lászlóné 1987. A szó- és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése. A Tanító 25. 6−7: 5−17.

Galgóczi Lászlóné 1993. A kisiskolások és a szöveg. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 172−190.

Galgóczi Lászlóné 1993. A kisiskolások és a szöveg. In Szende Aladár (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 172−190.

Galgóczi Lászlóné 1998. Kommunikáció a kisiskolás korban. Fogalmazástanítás 1: 3−7.

Galgóczi Lászlóné 1999. Szövegalkotás és kommunikációs készségek kisiskolás korban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 621−627.

Galgóczi Lászlóné 2003. Anyanyelvi nevelés, szövegalkotás, kommunikáció a kisiskolás korban. In Bácsi János−dr. Zsigriné Sejtes Györgyi (szerk.): Hagyományok és újítások a pedagógiában. Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről. SZTE JGYTFK, Szeged, 69−82.

Galgóczy Lászlóné 1990. Így tanítom a nyelvtan- helyesírást 4. osztályban (3. oszt. ILK 1989.). Budapest.

Gallasy Magdolna 1999. Szöveg és hagyomány. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 179−187.

Gáspári László 1996. A szövegtelítettség mibenléte Pilinszky nyelvében "Egy arckép alá" című versének alapján. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 247−249.

Gáspári László 1999. Az (úgy), mint-tel szerkesztett grammatikai hasonlatforma. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 82−86.

Gáspári László 2002. A komplex alakzatok. A magány alakzata. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 229−234.

Gaszner Ferencné 1989. A műelemzés megújulásának szerepe a kisiskolások befogadói tevékenységének fejlesztésében. Módszertani Közlemények 29: 3.

Gaszner Ferencné 1992. A szöveghatáson alapuló műelemzés elve és gyakorlata. Módszertani Közlemények 32: 4.

Gaszner Ferencné−Vargáné Fehér Zsuzsa 1993. Mai gyermeklíránk alkotásainak fogadtatása és feldolgozása az alsó tagozaton. Magyartanítás 3.

Gergely Piroska, B. 1995. Szinkrón variációk történeti és mai összefüggései az oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 259-262.

Gerencsér Attila 1986. Nyelvhelyességi ismeretek a magyar nyelv tantervi anyagához. Veszprém.

Gergely Géza 1993. A tárgymodellek szerepe a mondattani-szófajtani elemzésben. Magyartanítás 2−3.

Gergely Géza 1999. Hétvégéje. Magyartanítás 5: 21−22.

Gergely Piroska, B. 1996. Névkultúra és névízlésünk. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 124−132.

Gergely Piroska, B. 1999. Élőnyelv a nyelvemlékekben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 335−343.

Gledura Lajosné 1980. A szóbeli és írásos nyelvhasználat fejlesztésének új útjai. Szolnok.

Gósy Mária 1993. A kiegészítendő kérdések dallamváltozása. Magyar Nyelvőr 117: 443−447.

Gósy Mária 1995. Anyanyelv és olvasási készség. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 59−65.

Gósy Mária 1996. Az olvasott szöveg és az elhangzott szöveg megértésnek összefüggései. Magyar Nyelvőr 2: 168−178.

Gósy Mária 1997. A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. Magyar Nyelvőr 120: 129−139.

Gósy Mária 1999. A beszédprodukció és a beszédmegértés a tanulási folyamatban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 484−492.

Gósy Mária 1999. Hibaüzenet kezelése olvasáskor. Magyar Nyelvőr 1999: 27−34.

Gömöri Árpád 1995. Fogalmazási problémák a szakmunkásképző iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 226−233.

Graf Dezső 1993. A nyelvművelés lehetőségei a jövő gimnáziumában. Magyar Nyelvőr 117: 462−467.

Graf Rezső 1974. Nyelvművelő nyelvtantanításért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 176−177.

Graf Rezső 1986. A nem magyar szakos tanárjelöltek egységes anyanyelvi képzéséről. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 500−515.

Graf Rezső 1993. Az írásbeli szövegalkotás problémái a magyar nyelvi OKTV-dolgozatokban. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 158−162.

Graf Rezső 1995. Az irodalom mint a nyelvi nevelés forrásvidéke. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 137−141.

Graf Rezső 1996. A XIX. század első fele magyarságtudatának nyelvi tükröződése. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 331−335.

Graf Rezső 2000. Nyelvpolitika itthon és a határon túl. Magyartanítás 3: 33−35.

Grétsy László 1995. Nyelvünk mai állapota. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 165−175.

Grétsy László 2000. Nyelvi kreativitás, játékosság az anyanyelvi órán. Magyartanítás 5: 17−24.

Grétsy László 2002. Nemzetösszetartónk: az anyanyelv. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 15−21.

Grétsy Zsombor 2001. A mozgószabály félreértése. Magyartanítás 1: 21.

Grudl József 2002. "Hagyomány és megújulás korunk irodalmában". Magyartanítás 1: 33.

Guttmann Miklós 1993. A nyelvi környezet szerepe az anyanyelvi tantárgypedagógia tartalmának gazdagításában. Magyar Nyelvőr, 117: 331−339.

Guttmann Miklós 1996. A nyelvi környezet és az anyanyelvoktatás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 108−112.

Guttmann Miklós 1999. Az iskola és a regionális nyelviség. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 421−427.

Gyarmathy Éva 1999. Pszichológiai szempontok az iskolai képességfejlesztésben. Új Pedagógiai Szemle 12.

Gyimesi Éva, Cs. 1983. Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Kriterion Kiadó.

Haader Lea 1999. A beszélt és írott nyelv határán: a mondatátszövődés. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 289−296.

Hajas Zsuzsa 1999. Magyar nyelv (a 9-12. osztály számára). In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 735−737.

Hajas Zsuzsa 2002. A négyosztályos középiskolák számára készült világbanki tankönyvcsalád átalakításáról. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 351−355.

Hajdú Mihály 1974. A nyelvtudományi kutatások lehetősége az általános iskolában. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 213−217.

Hajdú Mihály 1999. A tulajdonnevek az oktatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 436−442.

Halász László 1983. Az olvasás nyomozás és felfedezés. Gondolat Kiadó, Budapest.

Halász László 1996. Az irodalmi szöveg olvasása mint kétirányú folyamat. Új Pedagógiai Szemle 3: 70−74.

Hámoriné Váczi Zsuzsanna 1993. A nyelvművelő táborok szerepe. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 264−266.

Hangay Zoltán 1985. A szöveg szerepe és problémái az alsó tagozaton. Baja.

Hangay Zoltán 1986. A szöveg integráló szerepének érvényesítése az alsó tagozati magyartanításban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 381−389.

Hangay Zoltán 1993. A szöveg helye az iskolában. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 283−284.

Hangay Zoltán 1993. Iskola és anyanyelvi nevelés az ezredfordulón. Magyar Nyelvőr 117: 55−61.

Hangay Zoltán 1996. A kisiskolások nyelvi nevelésének jelentősége és programja. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 371−378.

Hangay Zoltán 1998. Amit a helyesírási hibák lepleznek. In O. Bozsik Gabriella−V. Raisz Rózsa–Zimányi Árpád (szerk.): Helyesírásunkról helyesírásunkért. Eger, 35−38.

Hangay Zoltán 1999. A tankönyvek kommunikációs kultúrája. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 693−698.

Hársing Lajos 1984. Irodalmi játékok. Tankönyvkiadó, Budapest.

Havril Andrásné 1980. Az iskolarádió adásai, műfaji sajátosságai és felhasználása az oktatásban. OOK, Veszprém.

Hegedűs Istvánné 2000. Az anyanyelvi mérés eredményei. Budapesti Nevelő 4: 25−46.

Hell György 1993. A szaknyelvoktatásunk egészében. Magyar Nyelvőr 117: 551−554.

Heltainé Nagy Erzsébet 1993. A megértés változatai (A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvinorma-képzésben). Magyar Nyelvőr 117: 420−422.

Heltainé Nagy Erzsébet 1993. A nyelvésznek mint szülőnek véleménye a tankönyvi szövegekről. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 150−157.

Heltainé Nagy Erzsébet 1995. Írói nyelvművelés és anyanyelvi nevelés. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 147−152.

Heltainé Nagy Erzsébet 1996. Egy Sinka István-vers világa. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 257−259.

Heltainé Nagy Erzsébet 1999. ,,Az anyanyelv: maga a nép". Örökségünk Petőfitől Illyés Gyuláig. Magyartanítás 3: 4−7.

Heltainé Nagy Erzsébet 1999. Pragmatika, nyelv és stílus egy mai publicisztikai szövegben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 130−139.

Heltainé Nagy Erzsébet 2002. A ballada nyelvi-stiláris jegyei Sinka István balladái alapján. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 253−272.

Herczegi Károly 1993. Az iskolai nyelvművelő mozgalmak jelentősége és formái. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 238−243.

Herczegi Károly 1995. "Mozgalmak, versenyek." In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés -  embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 295−296.

Hernádi Sándor 1974. A helyesírás tanításának problémái. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 93−98.

Hernádi Sándor 1981. Szó-beszéd (Képzelt nyelvi folyóirat). Gondolat Kiadó, Budapest.

Hernádi Sándor 1986. Beszédművelés. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hernádi Sándor 1987. A helyesírási készség fejlesztése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hernádi Sándor 1989. Az olvasás bűvészete. Móra Kiadó, Budapest.

Hernádiné H. Zsuzsanna 1996. Helyesejtésre alapozott elemző-összetevő olvasás- és írástanítás. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 391−396.

Hexendorf Edit 1974. A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 231−237.

Hoffmann István 1996. Névtörténet - nyelvtörténet - társadalomtörténet. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 113−123.

Hoffmann István 1999. Nyelvtörténet és számítógép. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 358−370.

Hoffmann Ottó 1974. A nyelvi tevékenység fejlesztésének néhány lehetősége és munkaformája a nyelvtanórán. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 145−152.

Hoffmann Ottó 1974. Anyanyelvi nevelésünk célja és tantárgy-pedagógiai alapelvei. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 47−58.

Hoffmann Ottó 1982. Mondatszerkesztés és szövegalkotás. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hoffmann Ottó 1983. Útkeresés a fogalmazástanításban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hoffmann Ottó 1984. Anyanyelvi szakkör az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest.

Hoffmann Ottó 1996. Szóalkotási módok 10-14 évesek ifjúsági nyelvében. Magyar Nyelvőr 119: 294−301.

Hoffmann Ottó 1997. Szóalkotási módok 10-14 évesek ifjúsági nyelvében II. Magyar Nyelvőr 120: 290−309.

Holczer József 1999. Az elválasztás humora. Magyartanítás 5: 21.

Holczer József 1999. Szószaporító ráduplázás. Magyartanítás 4: 18−19.

Holczer József 2000. Ha egy szóval több lenne. Magyartanítás 4: 31−32.

Holczer József 2000. Kitekert-kifacsart idegen szavak. A gyógyszer alternatívái. Magyartanítás 3:  25.

Holczer József 2000. Lenyelt névmások. Magyartanítás 1: 25.

Holczer József 2000. Sorkezdő írásjelek. Magyartanítás 2: 26.

Holczer József 2001. (Az) újra csodálkozni. Magyartanítás 1: 20.

Holczer József 2001. "Akkor örül a cipész". Magyartanítás 5: 30.

Holczer József 2001. "Gyámom" és "dédikém". Magyartanítás 4: 25.

Holczer József 2001. Eltekert latinságok. Magyartanítás 3: 23.

Holczer József 2001. Mihaszna "fő"-zés. Magyartanítás 4: 25.

Holczer József 2002. Mi (a) felelős?! Mi (a) ludas?! Magyartanítás 5: 25−27.

Holczer József 2002. Pogidéria, látványpékség. Magyartanítás 1: 15.

Holczer József 2002. Tikkelő gyermek, geggelő író. Magyartanítás 3: 18.

Holczer József 2002. Újra itt van. Magyartanítás 2: 18.

Holczer József 2002. Vessző/hiány /a "hogy" előtt. Magyartanítás 4: 27.

Holczer József 2003. "Eme út?" "Eme érzelmek?" Magyartanítás 4: 22−26.

Holczer József 2003. Az (olykor) kettős arcú birtokviszony. Magyartanítás 3: 22.

Holczer József 2003. Terézanyu, Terézapu... - Józsibácsi?! Magyartanítás 2: 27.

Holvicz Ferencné 1989. A helyesírási képesség fejlesztése az alsó tagozatban. (Módszertani segédanyag) Kaposvár.

Hompó Ferencné 1974. A programozott oktatás szerepe a kisiskolában. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 138−139.

Honti Mária 1974. Az anyanyelv humanizáltabb tanításáért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 131−132.

Honti Mária 1996. Anyanyelv és kultúra. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 14−22.

Hortobágyi Katalin 1994. Projekt kézikönyv. OKI, Budapest.

Horváth Attila 1994. Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben. OKI, Budapest.

Horváth Katalin 1999. A poétika funkció kifejezőeszközei versszövegekben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 153−161.

Horváth Tibor 1993. A nyelvi hibák kiküszöbölése a beszélt nyelvben. Magyar Nyelvőr 117: 442−443.

Horváth Tibor 1993. A személytelen fogalmazásról. Magyar Nyelvőr 117: 588−589.

Horváth Zsuzsanna 1994. Olvasás, szövegértés. Új Pedagógiai Szemle 7−8: 97−109.

Horváth Zsuzsanna 1996. A szövegértési képesség fejlődésének vizsgálata [Monitor 95 − vizsgálat] Új Pedagógiai Szemle 7−8: 74−90.

Horváth Zsuzsanna 1997. Szövegek és olvasók. Helyzetkép a tanulók szövegértéséről. In Vári Péter (szerk.): Monitor 95 Budapest, Országos Közoktatási Intézet.

Horváth Zsuzsanna 1998. Az érvelés mint érettségi feladat a szövegértésben és a fogalmazásban. In: Mérés - értékelés - vizsga 4. Középiskolai tantárgyi feladatbankok III. Anyanyelvi tudástérkép. Országos Közoktatási Intézet 111−217.

Horváth Zsuzsanna 1998. Középiskolai tantárgyi feladatbankok III. Anyanyelvi tudástérkép. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Horváth Zsuzsanna 2002. Az anyanyelvi képzés komplexitása. Iskolakultúra 6−7.

Hunya Márta 1998. A disputaprogram. Soros Alapítvány, Budapest.

Huszár Ágnes 1986. A mondat aktuális tagolása és tanítása. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 239−256.

 
Vissza  a főoldalra