MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Imre Rubenné 2000. Az ifjúsági nyelv szavainak eredetéről egy felmérés alapján. Magyartanítás 1: 26Imre Rubenné 2000. Az ifjúsági nyelv szavainak eredetéről egy felmérés alapján. Magyartanítás 1: 26−29.

Imre Rubenné 2002. Kopjáss István és a polgármester kapcsolatának nyelvi megnyilvánulásai Móricz Zsigmond Rokonok című regényében. Magyartanítás 3: 19−26.

Inczefi Géza 1974. Néhány gondolat az általános iskolai anyanyelvi képzésről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 107−108.

Ivánné Sodó Veronika−Kocsis Tiborné 2002. A hangalak és jelentés tanításának egymásra épülése alsó és felső tagozaton. Módszertani Közlemények 5.

Jászó Anna, A. 1989. Az eszköz- és társhatározó tanítása. A Tanító 2.

Jászó Anna, A. 1990. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig. In: Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei, Budapest.

Jászó Anna, A. 1991. A mondattani elv. Magyar Nyelvőr 115: 45−48.

Jászó Anna, A. 1992. A pragmatikáról. Magyartanítás 4.

Jászó Anna, A. 1993. Az új Magyartanításról. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 279−281.

Jászó Anna, A. 1995. Az anyanyelvi alapkészségek kialakítása és gondozása. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 51−58.

Jászó Anna, A. 1999. A grammatikáról. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 318−326.

Jászó Anna, A. 2002. A grammatika az Édes anyanyelvünk tankönyvekben. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 138−147.

Jászó Anna, A. 2002. A szövegértő olvasásról. Magyartanítás 4: 4−14.

Jászó Anna, A. 2002. Még egyszer a sumerokról. Magyartanítás 2: 20.

Jekatyerina Nedzveckaja 1999. Egy-két gondolat a magyar és orosz ifjúság nyelvéről. Magyartanítás 4: 22−24.

Jelenits István 1993. Költői "szöveg" az iskolában. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 206−210.

Jelenits István 1995. Etikai és esztétikai szempontok az anyanyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés  - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 31−40.

Jobbágyné András Katalin−Széplaki György−Törzsök Édua 1999. Magyar nyelv. In V. Raisz Rózsa-H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 729−731.

Jónás Erzsébet, Cs. 1995. Paralingvisztikai eszközök szerepe az olvasástanításban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 71−76.

Jónás Erzsébet, Cs. 1996. Spiró György drámai stílusa. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 285−290.

Jónás Erzsébet, Cs. 1999. Magyar számítógépes zsargon határon innen és túl. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 543−550.

Juhász András 1974. A nyelvta-- és helyesírástanításról. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 128−130.

 
Vissza  a főoldalra