MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Kabán Annamária 1995. A funkcionális stílusok szerepe a nyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 142 −146.

Kádárné Fülöp Judit 1983. Az olvasás mint kommunikációs képesség. Pedagógiai Szemle 2: 140 −150.

Kádárné Fülöp Judit 1985. Olvasás és kommunikáció. Tantervelméleti Füzetek 16. Országos Pedagógiai Intézet (OPI), Budapest.

Kádárné Fülöp Judit 1990. Hogyan írnak a tizenévesek? Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádárné Fülöp Judit −Takács Etel 1981. Ki tud olvasni? Köznevelés 3: 17 −19.

Kagan, Spencer Dr. 2001. Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest.

Kalamár Hajnalka 1988. Kreativitás- és kommunikációfejlesztés serdülők önismereti csoportjában. ELTE, Budapest.

Kállai Eszter 1993. "Szépen! Emberül!" In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 267 −272.

Kálmán Béla 1986. A nyelvjárástudomány eredményeinek felhasználása az iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 145 −157.

Kálmán Béla 1986. Rokon nyelvi alapismeretek a középiskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 85 −93.

Kálmánné Bors Irén 1996. Szövegfeldolgozás - olvasóvá nevelés. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 397 −402.

Kálmánné Bors Irén 1999. Kisiskolások szövegbefogadási nehézségei. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 615 −621.

Kardos Viktória 2001. A retorika jelene és jövője. Magyartanítás 1: 36 −38.

Kárpáti Andrea 1997. Vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer. Középiskolai tantárgyi feladatbankok II, Mérés - értékelés - vizsga 3. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontjának sorozata. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Kassai Ilona −V. Kovács Emőke 1995. A beszédhallás épségének szerepe a kommunikációban. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 66 −70.

Katona Lászlóné 1991. Szövegelemzési módok, eljárások az általános iskola 3., 4. osztályában. MPI, Veszprém.

Kazareczki Darinka 1999. Dátumozási szokások kialakulása, változása a középkortól napjainkig. Magyartanítás 3: 28 −34.

Kecskés István 2000. A szakmunkástanulók közvetlen környezetének diáknyelvi szavai. Magyartanítás1: 29 −31.

Kelecsényi László Zoltán −Budaváriné Béres Erzsébet 1999. Magyar nyelv. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 715 −718. 

Kemény Gábor 1999. A stilisztikai szövegelemzéstől a komplex műelemzésig. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 74 −82.

Kerekes Barnabás 1993. A "Beszélni nehéz!" körök munkájáról. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 244 −248.

Kerekes Barnabás 1995. Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Szervezetéről és egy iskola nyelvművelő munkájáról. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 309 −312.

Kerekes Barnabás 1996. Nyelvművelő munka az ifjúság körében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 434 −439.

Kerekes Barnabás 1999. Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Tagozatáról. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 571 −573.

Kerettanterv 2000. Magyar nyelv és irodalom. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Kernya Róza (szerk.) 1995. Az anyanyelvi nevelés módszerei. Általános iskola 1 −4. osztály. Kaposvár.

Kernya Róza 1993. A fogalmazás alapkövetelményeinek érvényesítése. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 113 −118.

Kernya Róza 1993. Ki tanítja helyesen írni a kisiskolásokat? Magyar Nyelvőr 117: 526 −529.

Kernya Róza 1995. A fogalmazás stíluskövetelményei. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 81 −85.

Kernya Róza 1996. Az anyanyelvi nevelés módszerei. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 379 −384.

Keszler Borbála 1993. Helyesírásunk rendszerének szerepe a szöveg igényes kidolgozásában. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 124 −138.

Keszler Borbála 1995. A magyar írásjelhasználat történetéből. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 240 −258.

Keszler Borbála 1996. Babonák és buktatók a mondatelemzésben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 143 −152.

Keszler Borbála 1999. Az új egyetemi klasszikus leíró grammatika. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 259 −274.

Keszler Borbála 2002. A nyelvtanírás és a nyelvtani elemzés új szemlélete és eredményei. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 83 −101.

Király Lajos 1986. A köznyelvi kiejtés tanítása és a regionális nyelvhasználat. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 452 −462.

Kiss Gáborné 1990. Versközelben. A tanítás problémái. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kiss Jenő 1993. Észrevételek nyelvjárási szövegekről. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 50 −53.

Kiss Jenő 1996. A magyar nyelv változatainak kialakulása és mai állapota. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 88 −92.

Kiss Jenő 1999. Nyelvhasználat, szociolingvisztika, iskola. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 395 −401.

Kiss Jenő 2001. A dialektológia és az anyanyelvoktatás. Magyartanítás 5: 15 −17.

Kiss Katalin, É. 1996. Új eredmények és módszerek a magyar nyelv leírásában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 157 −169.

Kiss Sándor, É. 1988. Értsd is a szót. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kiszely Zoltán 1999. The Write Way? Érvek és ellenérvek az eredmény- és folyamatközpontú írásoktatással kapcsolatban. Modern Nyelvoktatás 4 −5.

Kocsány Piroska 1999. A szinesztézia a nyelvtudományban és a űelemzésben. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 86 −92.

Koltói Ádám 1999. Sújtó sajtó. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 550 −559.

Koltói Ádám 2001. Felkészülten felkészíteni. Magyartanítás 4: 31 −35.

Kormány Gyula 1980. Változatos feldolgozási lehetőségek frontális osztálymunkában. Pedagógiai Műhely 3: 41 −47.

Kovács József 1974. Nyelvtudomány és iskola. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 227 −228.

Kováts Dániel 1995. Az élőszóbeli szövegalkotás néhány kérdése a sátoraljaújhelyi anyanyelvi verseny tükrében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 221 −225.

Kováts Dániel 2002. Anyanyelvi versenyek a beszédművelés szolgálatában. Magyartanítás 1: 28 −32.

Kováts Dániel 2002. Anyanyelvi versenyek a beszédművelés szolgálatában. Magyartanítás 1. 28 −32.

Kózel Zsuzsanna 2000. Nyelvérzék és normatudat egy általános iskolai tanulók körében végzett felmérés tükrében. Magyartanítás 5: 28 −32.

Kövesi Józsefné 1993. Anyanyelvközpontú nyelvtanítás a kéttannyelvű gimnázium előkészítő osztályában. Magyar Nyelvőr 117: 200 −207.

Kreutz Raymundné 1983. A magyar nyelv és irodalom oktatástechnológiája. In Wallner Tamás (szerk.): Oktatástechnológia. Budapest, 137 −159.

Kriveczky Béláné 1982. Az olvasás-, helyesírás-gyengeség okai és megelőzésének lehetőségei. Nyíregyháza.

Kugler Nóra 1999. Szintaktikailag szervetlen elemek a mondatban. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 296 −305.

Kugler Nóra 2002. A magyar nyelv tanításáról. Iskolakultúra 2: 99 −102.

Kugler Nóra −Lengyel Klára−Tolcsvai Nagy Gábor 1999. Magyar nyelv. In . V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 712 −715

Kun Erzsébet 1988. Tojástánc. Gondolat Kiadó, Budapest.

Kutas Ferenc 2000. Egy felmérés tapasztalatai. Magyartanítás 3: 27.

Kutas Ferenc 2000. Egy felmérés tapasztalatai. Tollbamondás a gimnázium és szakközépiskolák első évfolyamai számára 1999. szeptember. Magyartanítás 3: 27 −28.

Kutas Ferenc Dr. 1998. Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Laczkó Krisztina 1993. Helyesírás és társadalom ma. Magyar Nyelvőr 117: 506 −508.

Laczkó Krisztina 1997. Tipikus grammatikai hibák általános és középiskolás nyelvtankönyvekben. Magyar Nyelvőr 120: 30 −38.

Laczkó Krisztina 2002. A mondattan tanítása a középiskolában. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 111 −127.

Laczkó Mária 1997. Szótagolás és helyesírás. Magyar Nyelvőr 120: 309 −324.

Laczkó Mária 2001. Összefoglaló a 28. országos "Édes anyanyelvünk" versenyről. Magyartanítás 2: 39.

Laczkó Mária 2002. A többszörösen összetett mondatok elemzésének problémái. Magyartanítás 1: 21 −24.

Laczkó Mária 2002. A zöngésségi hasonulás a gyakorlatban és a pedagógiai következményei. Magyartanítás 5: 33 −37.

Lakatos Ilona, P. −Szabó G. Ferenc 1986. A Szabolcs-Szatmár megyei 10 −14 éves tanulók nyelvhasználata írásbeli munkáik tükrében. In Módszertani Füzetek. Nyíregyháza 66. 

Lanstyák István 1993. Kétnyelvűség és nyelvművelés. Magyar Nyelvőr 117: 475–479.

Lengyel Klára 1999. Elméleti és gyakorlati kérdések a morfológiában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 311 −317.

Lengyel Klára 2002. Elemzési kérdések a szófajok körében. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 102 −110.

Lengyel Zsolt 1993. Az írástanítás felelőssége. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 163 −171.

Lengyel Zsolt 1999. Az írás visszahatása a hangzó nyelvre. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 520 −526.

Lerchné Egri Zsuzsa 1999. A Nyelvtan −helyesírás −fogalmazás c. tankönyvcsalád. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 719 −724.

Lerchné Egri Zsuzsa 2002. A Mozaik Kiadó anyanyelvi tankönyvcsaládjai. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 340 −350.

Liszka Gábor 1997. A névtan a nyolcosztályos gimnáziumokban. In B. Gergely Piroska −Hajdú Mihály (szerk.): Az V. Magyar névtudományi konferencia előadási. MNyTK 209. Miskolc.

Loboczkyné Hársasi Ibolya 1995. A drámapedagógia lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 331 −332.

Losoncz Mihályné 1986. Anyanyelvi nevelés az óvodában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 355 −365.

Lőrincz Julianna, N. 1995. Petőfi-versek képi szintjének vizsgálata. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 131 −136.

Lőrincz Julianna, N. 1996. Példa egy vers képi szintjeinek nyelvi szerkesztettségére. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 291 −295.

Lőrincz Julianna, N. 1999. A verbális és nem verbális kommunikáció zavarai. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 513 −520.

Lukácsi András 1981. Kiment a ház az ablakon. Költészet és játék. Gondolat Kiadó, Budapest.

 
Vissza  a főoldalra