MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Maclean, Ian 1995. Olvasás és értelmezés. In Jefferson, Ann −Robey, David (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris Kiadó, Budapest.

Magassy László 1974. A beszédművelés feladatai az általános iskolai anyanyelvi nevelésben. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 167 −173. 

Magassy László 1980. Játékosság a nyelvtanórákon. Tankönyvkiadó, Budapest.

Magassy László 1984. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Magassy László 1993. Gondolatok a lírai művek elemzéséről - elemeztetéséről. Magyartanítás 5.

Magassy László 1995. A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Magassy László 1999. Fogalmazástan 10 −16 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Magassy László −Magassyné Horváth Katalin 1999. Százszorszép anyanyelv című tankönyvcsalád. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 732 −734.

Márk Tamás 1974. Beszédhiba - pályaalkalmasság. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 181-182.

Maróti István 1996. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tevékenysége. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 429 −433.

Martinkó András 1983. Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? RTV - Budapest.

Mátai Mária D. 1981. A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. Magyar Nyelvőr 105: 75 −87.

Mátai Mária, D. 1986. A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 94 −111.

Mátai Mária, D. 1995. A nyelvtörténet mint a nyelvi tudat gazdagításának forrása. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 263 −269.

Mátai Mária, D. 1996. A régi és az új harca a nyelv életében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 63 −66. 

Mátai Mária, D. 1999. A Laskai Sorok, első verses imádságunk. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 344 −350.

Mátai Mária, D. 2002. A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 44 −50.

Mátyási Mária 2002. Tantervi szabályozás és alternativitás nyelvi-irodalmi kommunikációs kísérlet és program nézőpontjából. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 329 −331.

Mészáros István 1996. Az ezeréves iskola szerepe a magyar nyelvi művelődésben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 41 −56.

Mező András 1999. Ómagyar kori helységneveink. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 370 −376.

Mihály Ildikó 2002. OECD-szakértők a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle 6.

Miklós Gabriella 2001. Országos anyanyelv-tanítási verseny az ELTE-n. Magyartanítás 2: 39.

Minya Károly 1999. Mai magyar nyelvújítás. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 534 −542.

Miskolczi Margit 1993. A "Beszélni nehéz!" körök feladatairól. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 249 −252.

Molnár A. Ferenc 2001. Vogul énekek hatásának nyomai Kodolányi János magyar történelmi regényeiben. Magyartanítás 4: 8 −12.

Molnár Csikós László 1993. Az iskolai anyanyelvápolás lehetőségei és korlátai. Magyar Nyelvőr 117: 52 −55.

Molnár Csikós László 1996. Vajdasági nyelvművelő mozgalmak. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 426 −428.

Molnár Edit Katalin 1996. A kognitív pszichológia három fogalmazásmodellje. Magyar Pedagógia 2.

Molnár Edit Katalin 2002. Az írásbeli szövegalkotás. In Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 193 −216.

Molnár Emma, R. 1993. Felkészítés a beszédversenyre. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 253 −258.

Molnár Emma, R. 1996. Pázmány Péter iránymutató nyelvhasználata. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 83 −87.

Molnár Emma, R. 1999. Vokális jelek verbalizálása szépirodalmi szövegben. In

Molnár Emma, R. 2002. A hangzó beszéd feladatköre az oktatásban. In V. Raisz Rózsa–Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 289 −298.

Molnár Ildikó 1995. A felsőfokú képzésben részesülők beszédművelő versenyeinek jelentőségéről, problémáiról. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 304 −308.

Molnár Ildikó 1996. Szöveg, hangzás, látvány. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 360 −364.

Molnár Ildikó, A. 1974. Az anyanyelvi képzés és a középiskolai tanárok anyanyelvi műveltsége. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 218 −220.

Molnár László 2002. Karakteres magyarsággal Európában. Magyartanítás 2: 30 −33.

Montágh Imre 1985. Mondjam vagy mutassam: szó − hang − gesztus. Móra Könyvkiadó, Budapest.

Montágh Imre 1989. Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák, Budapest.

Murádin László 1993. Az erdélyi magyar nyelvművelés problémái. Magyar Nyelvőr 117: 485 −487.

Murvai Olga 1999. Én-rejtő és én-feltáró szövegtípusok az iskolai kommunikációban. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság

Kiadványai 212: 188 −195.

Nagy Attila (szerk.) 2001. Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat, kritikus gondolkodás. OSZK −Osiris, Budapest, 2001.

Nagy Ferenc 1986. A kvantitatív nyelvészet oktatásáról. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 291 −301.

Nagy Ferenc 1986. A szaknyelv a szakközépiskolai anyanyelvi nevelésben. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 213 −218.

Nagy J. József (szerk.) 1982. (átdolg. 1987.) Anyanyelvi tantárgypedagógia. Budapest.

Nagy J. József 1980. A nyelvi nevelés tantárgypedagógiájának főbb nyelvtudományi összefüggései. Tantárgyi és tantárgypedagógiai kutatások. Baja.

Nagy József, J. (szerk.) 1985. Tanítói kézikönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy L. János 1993. A helyesírási verseny és a nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr 117: 532 −533.

Nagy L. János 1993. A szerkezettől a versegész felé avagy a versegésztől a szerkezet felé? In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 227 −232.

Nagy L. János 1993. Implom József helyesírási verseny Gyulán. Magyar Nyelvőr 117: 391 −392.

Nagy L. János 1995. Helyesírással (is) a kreativitásért. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 322 −324.

Nagy L. János 1996. Egyféle vagy többféle az értelmezés? In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 296 −299.

Nagy L. János 1999. Weöres Sándor: Fairy Spring. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 139 −150.

Nagy L. János 2002. Hangzó tartalmak felé. Líránkat tanítva. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 279 −286.

Nagy L. János-Péntek János 2000. A kreatív nyelvhasználat és az iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy Lajos, Cs. 1999. Helyesírás-tanítás CD-ROM segítségével. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 641 −645.

Nemesi Attila László 1997. Miként viselkedünk a szavakkal? Benyomáskeltés és nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr 120: 490 −496.

Novothny Edit 1995. Összefüggés az olvasástanítás és a helyesírás között. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 77 −80.

Nyirkos István 1996. Rokon népeink és nyelveink eredetének útvesztőiben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 67 −71.

Nyirkos István 1999. Nyelvünk rendszertani sajátosságai a közlő funkció szolgálatában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 38 −47.

Nyitrai Tamás −Takács Etel összeáll. 1982. Tájékozódás az információk világában. OPI-kiadás, Budapest.

 
Vissza  a főoldalra