MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Orbán Józsefné (szerk.) 1999. HKT Fogalmazástervezetek gyűjteménye 2. Humanisztikus Iskolaprogram Kiadványai, JPTE 2. Számú Gyakorló Iskola, Pécs.

Orosz Béla 1974. Az iskolatelevízió magyar nyelvtani adásai és az anyanyelvi oktatás. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 103 −106.

Orosz Sándor 1974. Adatok a helyesírás fejlődéséről és a tanulók nyelvtani ismereteiről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 98 −101.

Oroszlány Péter 1999. A gondolkodás kultúrája X −XI. In Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. AKG Kiadó, Budapest, 224 −269.

Ördög Ferenc 1999. XVIII. századi családnevek írásmódjának helyesírás-történeti rétegei. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 377 −381.

Palástiné Varga Erzsébet 1984. Helyesírási és beszédművelési gyakorlatok. Kecskemét.

Pantóné dr. Naszályi Dóra 2000. SZÓjátékTÁR. Gyakorlatok és ötletek a sikeres szótárhasználat elsajátításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Papp Ágnes 1992. Mit, kinek, hogyan? Polifon Kiadó, Budapest.

Papp Katalin, G. 1999. Szöveg és illusztráció. Magyartanítás 2: 8 −13.

Papp Tünde 1994. Az anyanyelvi tudás és az eredményes idegennyelv-tanulás összefüggésének néhány kérdéséről I., II. Magyar Nyelvőr 118: 323 −330., 415 −419.

Papp Tünde 1994. Az anyanyelvi tudás és az eredményes idegennyelv-tanulás összefüggésének néhány kérdéséről I −II. Magyar Nyelvőr 3. 323 −30., 4: 415 −21.

Pásztor Bertalan 1993. Szövegalkotás. Dunatáj Kiadói Kft.

Pásztor Bertalan 1995. Az érettségi dolgozatok vizsgálatának tanulságai. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 234 −239.

Pásztor Bertalan 1996. A szövegtan a gyakorlatban. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 341−344.

Pásztor Bertalan 1999. "Fogalmazz pontosan, logikusan és szépen!" Magyartanítás 5: 10−14.

Pásztor Bertalan 2002. "Fogalmazz pontosan, logikusan és szépen!" Magyartanítás 5: 21−25.

Pásztor Bertalan 2003. Írásjelek és szövegelemzés. Magyartanítás 4: 26−28.

Pásztor Emil 1974. A magyar nyelv és irodalom egymásrautaltsága és együttműködése az iskolában. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 246−249.

Pásztor Emil 1974. Anyanyelvi nevelés - anyanyelvi képzés - nyelvtanítás. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 140−144. 

Pásztor Emil 1993. Szövegvonatkozású helyesírási feladatok, gyakorlatok szerkesztése. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 139−144.

Pásztor Emil 1995. Hogyan használjuk és használtassuk a helyesírási szabályzatot? In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 209−212.

Pásztor Emil 1996. Helyesírásunk negyedik "alapelve": az egyszerűsítés. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 316−320.

Pásztor Emil 1998. Az ly betűt tartalmazó szavak eddigi és újabb rendszerezése. Magyar Nyelvőr 2: 172−82.

Pásztor Emil 1999. Használjuk az új Magyar helyesírási szótárt!. Magyartanítás 5: 30.

Pásztor Emil 2000. (Zárójel) és áthúzás. Magyartanítás 5: 16.

Pásztor Emil 2000. Fáradság és fáradtság. Magyartanítás 3: 26. 

Pásztor Emil 2001. Érsemlyén vagy Érsemjén?. Magyartanítás 2: 25.

Pásztor Emil 2002. A magyar nyelv leggyakoribb szavai. Magyartanítás 1: 19.

Pásztor Emil 2002. Az -ály/-ély képzős főnevek és helyesírási szabályuk. Magyartanítás 5: 26.

Pásztor Emil 2002. Értelemkeresés, értelemtükrözés. Magyartanítás 4: 28.

Pásztor Emil 2003. Különleges - régies - igealakok Arany János Toldijában. Magyartanítás 4: 28–29.

Peel, Malcolm 1999. Kommunikációs készségek fejlesztése. Trivium Kiadó, Budapest. 

Péntek János 1995. Anyanyelvű oktatás és az anyanyelv oktatása Erdélyben. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 41−50.

Péntek János 1996. Az oktatás hagyományai, lehetőségei és esélyei a határokon túl. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 33−40.

Péntek János 2001. Milyen magyar nyelvet tanítsunk?. Magyartanítás 5: 10−15.

Péter Etelka 1995. Gyakorlati drámapedagógia (5−8. osztályig magyar nyelv és irodalomból). In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 325−330.

Pethő József 1999. A hezitálás 18−19 évesek beszédében. Magyartanítás 5: 24−30.

Pethő József 2000. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika? Főiskolások, egyetemisták szónokversenye. Magyartanítás 1: 3−7.

Pethő József 2001. Vagy (zárójel) vagy áthúzás. Magyartanítás 1: 22.

Pethő József 2002."Gondolkodni és beszélni tanítunk..." A stilisztika az anyanyelvi nevelésben. Magyartanítás 1: 24−28.

Pethő József 2002. Pragmatika és stilisztika. Magyartanítás 2: 26−30.

Petőfi S. János 1990. Szöveg, szövegtan, műelemzés. Országos Pedagógiai Intézet (OPI), Budapest.

Petőfi S. János 1993. "Milyen a magyar nyelvű szöveg?" In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 18−30.

Petőfi S. János 1999. A rendszermondattól a szövegmondatig. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 225−232.

Petőfi S. János 1999. Kreativitás az anyanyelvoktatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 593−599.

Petőfi S. János 2002. A szövegek relációs és lineáris szerkezetéről. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 173−185.

Petőfi S. János 2002. Szöveg, mentális kép, illusztráció. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 186−190.

Petőfi S. János−Bácsi János−Békési Imre−Benkes Zsuzsa−Vass László 1994. Szövegtan és prózaelemzés. Trezor Kiadó, Budapest.

Petőfi S. János−Benkes Zsuzsa 1992. Elkallódni megkerülni. Veszprém.

Petőfi S. János−Benkes Zsuzsa 1993. Versek kreatív-produktív megközelítése. Magyar Nyelvőr 117: 26-41.

Petőfi S. János−Benkes Zsuzsa 1994. Versek kreatív-produktív megközelítése II. Magyar Nyelvőr 118: 202−214.

Pintér Karolina 1999. Hol van az új Kazinczy?. Magyartanítás 3: 26−28.

Piskoltiné Tóth Andrea 1995. A kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei oktatási rendszerünkben. Csengőszó 5. 

Piskoltiné Tóth Andrea 2000. Hogyan neveljünk gondolkodó olvasókat? Csengőszó 1.

Plaszkony László 1974. A mondatelemzés szerepe és lehetőségei az anyanyelvi oktatásban. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 109-113.

Porkoláb Judit, B. 1986. Tantárgyi kulcsfogalmak elsajátítási és rögzülési szintjének mérése egy gimnáziumban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 481−487.

Porkoláb Judit, B. 1993. Szöveggrammatika és szövegalkotás. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 95−99.

Porkoláb Judit, B. −Boda I. Károly 1996. Helyzet és válasz Radnóti Miklós: Ó fény, ragyogás, napszemü reggel! c. versében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 260−266.

Porkoláb Judit−Boda I. Károly 1995. "Ha csontjaimat meg kelletik adni." In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 162−164.

Prószéky Gábor 1993. Nyelvművelés számítógéppel? Magyar Nyelvőr 117: 509−511.

Pusztai Ferenc 1993. Minta és érték nyelvhasználatunkban. Magyar Nyelvőr 117: 404−405.

Pusztai Ferenc 2002. Szótárhasználat és szótári kultúra. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 51−59.

 
Vissza  a főoldalra