MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Raátz Judit 1997. Látod, amit mondok? Gondolatok a nem verbális jelekről, csoportosításukról, tanításukról. In: Oktatási tapasztalatok -kutatási eredmények. Korona Nova Kiadó, Budapest, 127 −39.

Raátz Judit 1999. Anyanyelvi tantervek a NAT alapján. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 658 −663.

Raátz Judit 2002. A szóelemektől a szavakig. Grammatikaoktatásunk a kerettanterv és az új Magyar grammatika tükrében. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 153 −162.

Raátz Judit 2003. A névtan szerepe és helye az anyanyelvi nevelésben. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. Budapest. 239 −245.

Rácz Endre 1986. Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének grammatikai megalapozásáról. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 112 −129.

Raisz Rózsa (szerk.) 1996. Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből. Eger.

Raisz Rózsa, V. 1993. Szépirodalmi szövegek elemzésének szerepe a szövegalkotó képesség fejlesztésében. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 201 −205.

Raisz Rózsa, V. 1995. Mondat- és szövegformálás a tanár beszédében. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 115 −121.

Raisz Rózsa, V. 1996. Állandóság és változás szólásainkban, közmondásainkban. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 198 −202.

Raisz Rózsa, V. 1999. Márai Sándor Egy polgár vallomásai című regénye részletének szövegstilisztikai elemzése. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 100 −107.

Raisz Rózsa, V. 2002. A szereplők megjelölései a Szent Péter esernyője néhány részletében. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 245 −252.

Répási Márta 1997. Tematikus terv és stilisztikai feladatgyűjtemény a nyelven kívüli (extralingvális) eszközök tanításához. Magyartanítás 1. XI −XIV.

Rindó József 1974. A pedagógusok szemléletének megváltoztatásáért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 119 −121.

Rónai Béla 1974. Anyanyelvi nevelés és tanárképzés. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 162 −166.

Rónai Béla 1986. A beszédművelés oktatása és oktatói. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 367 −380.

Rónai Béla 2001. Babits Mihály nyelvhasználati verseny Pécsett. Magyartanítás 2: 40.

Rozgonyiné Molnár Emma 1995. A grammatikai terminus technicusok stiláris lehetőségei. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 157 −161.

Rudolfné Galamb  Éva 1980. Helyzetteremtés az anyanyelvi órán (5−8. osztály). Tankönyvkiadó, Budapest.

Ruzsiczky Éva 1999. Szinonimaszótár diákok használatára. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 688 −692.

Ruzsiczky Éva 2002. Csak egy kicsit más. In V. Raisz Rózsa −Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 332 −335.

Sári Gusztáv 1974. A tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének fejlesztése. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 204 −207.

Schmidt Ferenc 1986. Tantárgyközi kapcsolatok kiépítése az általános iskola felső tagozatán. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 431 −440.

Sebestyén Árpád 1986. "A nyelv területi tagolódása és társadalmi rétegződése" témakör tantervi helyzetéről. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 130 −144.

Sebestyén Árpád 1993. Szövegértés, stílusérzékelés. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 85 −94.

Sebestyén Árpád 1999. A nyelvi rétegek napjaink iskolájában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 401 −411.

Sebestyén Árpádné 1986. Tantárgyi kulcsfogalmak elsajátítási és rögzülési szintjének mérése egy szakközépiskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 475 −480.

Sejtes Györgyi 1999. A kommunikáció tanítása a magyarórán. Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely.

Sejtes Györgyi 2003. Alternatív attitűd, alternatív programok. Tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről. Szeged.

Sejtes Györgyi 2003. Új lehetőségek a magyartanításban: a számítógép használata a tanítás-tanulás folyamatában. Mit? Kinek? Hogyan? Szeged.

Simon Ferenc −Schneider Júlia 1999. A beszédmegértés zavarai és az iskolai kudarcok összefüggései. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 492 −498.

Sipos Lajos (szerk.) 1991. Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához. Budapest.

Somi Éva 2002. Magyartanárok VII. országos konferenciája. Magyartanítás 1: 34.

Somi Éva 2003. Az esszé tanítása. Magyartanítás 2: 3 −8.

Somogyi Magda, T. 1996. A toldalékok rendszere és tanítása. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 183 −188.

Stéger Hajnal 1986. Javaslat a felső tagozat helyesírási tantervére. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 402 −412.

Subosits István 1999. A beszéd mint viselkedésforma az iskolában. In V. Raisz Rózsa −H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 479 −484.

Sugárné Kádár Júlia 1987. Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Suhajda Edit 1997. Fogalmazás és fogalmazástanítás. Fogalmazás, szókincs, jelentés. In Adamikné J. A. −Vargáné Raisz R. (szerk.): Oktatási tapasztalatok – kutatási eredmények. Korona Nova Kiadó, Budapest, 139 −154.

Suhajda Edit 2000. A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással. Módszertani Lapok. Magyar 7: 1

Suhajda Edit 2001. Kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással. In TANÁRI LÉTkérdések. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek (37. kiegészítő kötet)  RAABE Kiadó, Budapest.

Suhajda Edit 2002. A kérdezés. In Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Suhajda Edit 2003. Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest. 335 −339.

 
Vissza  a főoldalra