MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Szabó Balázsné 1974. A nyelvtantanítás elégtelenségének okairól. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 133 −135.

Szabó Ferenc 1993. Szövegtípus, szerkezet és stílus. In Fekete Péter −V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 191 −197.

Szabó G. Ferenc 1986. A Szabolcs-Szatmár megyei 10 −14 éves tanulók szövegalkotásáról. In Bachát László −Fülöp Lajos −Szathmári István (szerk.): Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában. Budapest 257 −71.

Szabó G. Ferenc 1992. A nyelvi alkotóerő próbái. In Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 184 −6.

Szabó G. Ferenc 2001. A nyelvtudomány új eredményeinek tükröződése az ezredforduló tankönyveiben. Magyartanítás 1: 30 −35.

Szabó G. Ferenc 2002. Tanulóink keresztnevei a rendszerváltás után. Magyartanítás 5: 27 −37.

Szabó Géza 1986. Nyelvi tudatosság és nyelvhasználat az általános iskolában Vas megyében. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 441 −451.

Szabó Kálmán 1994. A többalakú szavak a szakmunkástanulók nyelvhasználatában. Magyar Nyelvőr 118: 57 −64.

Szakács Béla 1995. A szakmunkásképzők szaknyelvi szókészletének idegen lemeiről. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 283−288.

Szalai Edit, B. 1996. Nyelvrokonságunk és nyelvrokonaink a nyelvtankönyvekben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 72−76.

Szarvas Andrásné 1974. Az 5. osztályos nyelvtani munkafüzetről. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 118−119.

Szathmári István 1995. Mit végeztünk az 1994. évi egri anyanyelv-oktatási napokon? In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 339−345.

Szathmári István 1999. Mit végeztünk a XIII. anyanyelv-oktatási napokon? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 47−53.

Szathmári István 1999. Van-e szükség stíluselemzésre? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 57−66.

Szathmári István 2000. Czuczor Gergelyre emlékezve. Magyartanítás 4: 3−5.

Szathmári István 2000. Vörösmarty és a magyar nyelvtudomány. Magyartanítás 5: 9−11

Szatmári Lajos 1974. Az anyanyelvtanítás helyzete Pest megyében. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 59−65.

Szebenyi Péterné 1986. Az anyanyelv mint személyiségformáló tényező. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 317−327.

Szebenyi Péterné 1986. Az anyanyelv mint társadalmi tényező. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 305−316.

Szécsényi Lászlóné 1985. Magnós órák: Magyar nyelv és irodalom. Nyelvtan 2. oszt. Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet, Kecskemét.

Szegfű Mária 1999. Anyanyelvi gondolkodó. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 724−729.

Szende Aladár (szerk.) 1981. Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének változatai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szende Aladár (szerk.) 1985. Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szende Aladár 1974. Koncentrált és intenzívebb anyanyelvi nevelésért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 85−88.

Szende Aladár 1986. Előterjesztés az anyanyelvi nevelést fejlesztő program megtervezésének elveiről. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 531−539.

Szende Aladár 1986. Kísérlet az anyanyelv és az irodalom integrált oktatására a szakmunkásképző iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 488−499.

Szende Aladár 1986. Személyiségformáló anyanyelvoktatás. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 328−342. 

Szende Aladár 1993. "Rejtett tanterv" és anyanyelvi nevelés. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 285−291.

Szende Aladár 1993. A szakszerűség nyelvi vetülete a közoktatás tankönyveiben. Magyar Nyelvőr 117: 586−587.

Szende Aladár 1993. Nyelvművelő mozgalmak az iskolákban. Magyar Nyelvőr, 117: 455−457.

Szende Aladár 1993. Verseghy Nyelvművelő Verseny (Szolnok, 1992. június 21–28.). Magyar Nyelvőr 117: 107−109.

Szende Aladár 1995. Lőrincze Lajos katedrája. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 17−20.

Szende Aladár 1996. Nyelvtanórák az "érzelmek iskolájában". In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 326−330.

Szende Aladár 1997. Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Magyar Nyelvőr 120: 245−254.

Szende Aladár 1999. A mozgalomteremtő Lőrincze Lajos időszerű öröksége. In V. Raisz Rózsa–H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 559−566.

Szende Aladár 2002. Anyanyelvi nevelés, nyelvművelés és környezet. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 22−30.

Szende Tamás 1986. A hangtani kutatások újabb eredményei és alkalmazási lehetőségeik a közoktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 219−235.

Szende Virág 1996. A lendvai kétnyelvű iskola példája. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 421−425.

Szende Virág 1999. Fogalmazástanítás a két tannyelvű iskolában. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 634−641.

Szépe György 1974. Nyelvtudomány és nyelvtantanítás. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 208−212.

Szikaszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés - szövegelemzés - szövegalkotás. Osiris Kiadó, Budapest.

 

Szikoráné Kovács Eszter 1993. Példa a költői szöveg elemzésére. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 222−226.

Szikoráné Kovács Eszter 1994. A "líra teremtett világa" - A költői szöveg értelmezésének, befogadásának kérdéseihez. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7.

Szikoráné Kovács Eszter 1995. Verselemzés és memoriter. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 153−156.

Szikoráné Kovács Eszter 1996. A költői szöveg interpretációjának elméleti kérdéseiről. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 281−284.

Szikoráné Kovács Eszter 1999. A nyelvi és irodalmi szempontok szerepe egy Weöres Sándor-versben. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 150−153.

Szikszai Lajosné 1993. Stilisztika és retorika tanításának kísérlete a tanítóképző főiskolán. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 292−299.

Szikszai Lajosné 1994. Szövegértés, szövegértelmezés. Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 7. Budapest.

Szikszainé Nagy Irma 1994. Prózai alkotás stilisztikai elemzése. Magyartanítás 1.

Szikszainé Nagy Irma 1996. Az ikerítés a nyelvgazdagítás folyamatában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 173−183.

Szikszainé Nagy Irma 1996. Néhány érdekesség a szóképzés világából. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 267−276.

Szikszainé Nagy Irma 1999. A Júlia szép lëány kezdetű népballada stilisztikai elemzése. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 117−123.

Szikszainé Nagy Irma 2001. Gondolatok anyanyelvünk tanításáról és tanítóiról. Magyartanítás 1: 38−40.

Szikszainé Nagy Irma 2002. Tóth Árpád Jó éjszakát! című versének multidiszciplináris elemzése. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 235−244.

Szikszainé Nagy Irma 2003. Gondolatok a szövegértő olvasásról Adamikné Jászó Anna cikke kapcsán. Magyar Nyelvőr 1: 57−64.

Szilágyi Imréné 2003. Egy diagnosztikus tantárgyi mérés tanulságai. Olvasás 

- szövegértés - 4. évfolyam. Budapesti Nevelő 2: 12−19.

Szilassy Eszter 2002. Szóaktivizálási tesztek különféle korcsoportokban. Magyartanítás 3: 26−32.

Szirmay Endre 1985. Anyanyelvi ismeretek és a helyesírás tanítása. (A kaposvári komplex anyanyelvi kísérlet összegzése). Budapest.

Szolga Sándor 1986. A nem-verbális kommunikáció az oktatásban. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 276−290.

Szűts László 1996. A diáknyelv új fejleményei. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 98−102.

Takács Edit 1999. Hogyan válasszunk tankönyvet? In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 698−701.

Takács Edit 1999. Könyvismertetések. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 701−705.

Takács Etel 1974. Előszó a nyelvtani munkafüzethez. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 89−92. 

Takács Géza 1999. Szabad diákfogalmazások az Interneten. Magyartanítás 2: 60−62.

Tapodi Zsuzsa 1996. Anyanyelvápolás Erdélyben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 411−415.

Tarkó Klára 1999. Az olvasás és a metakogníció kapcsolata iskoláskorban. Magyar Pedagógia 2.

Tasnádi Jolán 1974. Anyanyelvi képzés, tananyag-felépítés. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 188−189.

Tatay Éva 1993. Felkészítés a vers- és prózamondásra. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 259−263.

Tatay Éva 1996. A versszöveg elemzése és megszólaltatása. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 365−369.

Tatay Éva 1999. A szöveg értelmi birtokbavevése. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 506−512.

Temesi Mihály 1980. A magyar nyelvtudomány. Irányok és eredmények a felszabadulás óta. Budapest, 280−291.

Tihanyi Andor 1974. Tendenciák a kezdő oktatásban az anyanyelvi nevelés területén. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 82−84.

Tolcsvai Nagy Gábor 1993. Lesz-e Magyarországon nyelvi tervezés? Magyar Nyelvőr 117: 423−425.

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. Történeti szociolingvisztika az iskolában. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 93−97.

Tolcsvai Nagy Gábor 1999. Mondatelemzési, mondatszerkezet-reprezentálási módszerek összehasonlítása. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 283−288.

Tolcsvai Nagy Gábor 2002. A szöveg értelemszerkezete és a stílusstruktúra. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 209−218.

Topscháll Józsefné 1974. A mindennapi gyakorlat problémái. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 66−72.

Tóth Beatrix (szerk.) 2003. A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. Módszertani gyűjtemény. ELTE TÓFK, Budapest.

Tóth Beatrix 1994. "Beszélgessünk a beszédről!" Magyartanítás 4: 34−35.

Tóth Beatrix 1999. Olvasás és írás a kritikai gondolkodás fejlesztéséért. In: Nagy Attila (szerk.): Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. Városi Könyvtár, Sárospatak, 106−113.

Tóth Beatrix 2002. Konstruktivista megközelítésű szövegfeldolgozási eljárások. In: Petőcz Éva (szerk.): Kommunikáció -  nyelv - művészet. Az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XX. Trezor Kiadó, Budapest, 91−102.

Tóth Beatrix 2003. Diszlexiások és diszgráfiások az iskolában. In: Ronkovicsné Faragó Eszter (szerk.): Hátrányok és stratégiák. Trezor Kiadó, Budapest, 39−73.

Tóth Beatrix 2003. Különböző olvasástanítási programok megismertetése kooperatív módszerek alkalmazásával. In Hunyady Györgyné (szerk.): Differenciált fejlesztés – kooperatív tanulás. ELTE TÓFK, Budapest, 72-82.

Tóth Etelka 1996. Helyesírás és számítógép. In: O. Bozsik G. −V. Raisz R.−Zimányi Á. (szerk.): Helyesírási kultúránk fejlesztéséért. Eger, 116−27.

Tóth Etelka 1999. Szókóstoló. Magyartanítás 5: 31−33.

Tóth István, H. 1990. Differenciált képességfejlesztés az irodalomtanításban. Módszertani Közlemények 30: 2.

Tóth István, H. 1991. Olvasásfejlesztés - irodalomtanítás - könyvtárhasználat. Módszertani Közlemények 31: 2.

Tóth István, H. 1993. "Az olvasásfejlesztő irodalomtanítás" eredményességéért.  Magyartanítás 5: 20−22.

Tóth István, H. 1998. Az olvasásmegértés és a nyelvi ízlés fejlesztése. Magyartanítás 1: 29−31.

Tóth István, H. 1999. A kiejtés tanításának időszerű kérdései az elemi iskoláztatásban. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 628−633.

Török Katalin 1999. Az erdélyi anyanyelvi mozgalomról. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 576−581.

Törzsök Édua 2002. Magyar nyelv. Nyolc évfolyamos tankönyvcsalád (10-18 éveseknek). Szerzők: Jobbágyné András Katalin−Schiller Mariann−Széplaki György−Törzsök Édua. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 336−339.

Trencsényi László 2002. Láttunk egy órát. Magyartanítás 1: 32.

 Tuba Márta−Uzonyi Kiss Judit 1996. Régi-új utak a mondatelemzésben. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 169−173.
Vissza  a főoldalra