MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Wacha Balázs 1986. Az aspektualitás és tanítása. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 257−275.

Wacha Imre 1974. A helyes és szép magyar beszédért. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 121−124. 

Wacha Imre 1986. A beszédművelés a tudományban és az iskolában. In Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, Budapest, 193−212.

Wacha Imre 1993. Szöveg és hangzás. In Fekete Péter−V. Raisz Rózsa (szerk.): A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 196: 70−84. 

Wacha Imre 1995. Szövegelemzés és hangzásvilág. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 101−108.

Wacha Imre 1996. A szöveg "megszólalásáról". In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 234−241.

Wacha Imre 1996. Korunk kommunikációs (nyelvhasználati, beszédmagatartási) gondjairól

- gátlásairól és gátlástalanságairól. Magyar Nyelvőr 119: 152−160.

Wacha Imre 1999. A szövegmondatok szó- és tagmondati rendjének sorrendi lehetőségei és korlátai. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 248−256.

Wacha Imre 1999. Az iskola, a tömegtájékoztatás és a köznyelvi norma. In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 428−436.

Wacha Imre 2002. Gondok, feladatok a beszédművelésben: a kiejtés, beszédés a retorika tanításában. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 298−317.

Xantus Gyuláné 1974. Gondolatok a helyesírási készség kialakításának alsó tagozatos feladatairól. In Szathmári István (szerk.): Anyanyelvünk az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 102−103.

Zaicz Gábor 1999. Gyarmathi időszerűsége. Magyartanítás 5: 33−37.

Zaicz Gábor 2002. Felejtsd el! (A filmek szinkronizálása a televízió műsorában). Magyartanítás 2: 15−18.

Zimányi Árpád 1995. Nyelvtörténeti elemek a leíró nyelvtan tanításában. In Szende Aladár (szerk.): Anyanyelvi nevelés - embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198: 278−282.

Zimányi Árpád 1996. A nyelvhelyesség tanításáról - egy felmérés tükrében. In V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207: 321−369.

Zimányi Árpád 1999. Napjaink nyelvhelyességi típushibái az anyanyelvoktatás szemszögéből. In V. Raisz Rózs−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 529−534.

Zimányi Árpád 1999. Újabb fejlemények mai nyelvhasználatunkban. Magyartanítás 3: 23−26.

Zimányi Árpád 1999−2000. Helyesírás-tanításunk gondjairól. In: Bozsik Gabriella−V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírás és tanárképzés. Eger, 85−98.

Zimányi Árpád 2000. A helyesírás tanításáról - az érettségizettek szemével. Magyartanítás 1: 31−35.

Zimányi Árpád 2001. Szakszavaink helyesírásáról. Magyartanítás 1: 28−30.

Zimányi Árpád 2002. A szenvedő ige. Magyartanítás 2: 19.

Zimányi Árpád 2002. Az idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre. In V. Raisz Rózsa−Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216: 73−80.

Zimányi Árpád 2002. Egy "régies" szerkezet. Magyartanítás 4: 29.

Zimányi Árpád 2002. Újabb névutóink. Magyartanítás 1: 20.

Zsolnai József 1980. Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás alapján. Kaposvár.

Zsolnai József 1986. Egy gyakorlatközeli pedagógia. (A képességfejlesztéstől a személyiségfejlesztésig) Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Zsolnai József 1991. A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Zsolnai József 2001. Paradigmák és paradigmaváltások a magyarországi anyanyelv- és irodalompedagógiai kutatások körében. Pápa.

Zsolnai Józsefné 1999. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK). In V. Raisz Rózsa−H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212: 737−738.

 
Vissza  a főoldalra