MNYT     Simonyi-verseny     ELTE BTK     Anyp.    

 Kapcsolat

 Támogatóink

 Jelentkezés a honlapon

 Naptár ÚJ!

 Könyvajánló ÚJ!

 A Társaságról

 Finn hét ÚJ!

 Magyartanári Ötlettár

 Ötletposta

 Óratervek

 Ötletpályázat 2008.

 Ötletpályázat 2009.

 Ötletpályázat 2007.

 Ötletpályázat 2006.

 Ötletpályázat 2005.

 Jelentkezés a Társaságba

 Szakirodalmi kalauz

 Szemere Gyula kutatócsoport

 Feliratkozás hírlevélre


Bemutatkozunk

 

2002-ben alakult meg a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Magyar Nyelvtudományi Társaság keretében. A kutatócsoport tagjai a tanítóképző főiskolák, a tanárképző intézmények és a gyakorlóiskolák pedagógusképzéssel foglalkozó szakemberei, valamint meghívott kutatók és oktatók. A kutatócsoport elméleti kutatásaival és gyakorlati munkáival az anyanyelvi nevelés fejlesztését kívánja szolgálni.

 

A kutatócsoport megalakulása óta az anyanyelvi nevelés különféle területeivel foglalkozott: az anyanyelvi nevelés módszereivel és munkaformáival, a szövegértés fejlesztésének elméletével és gyakorlatával, a funkcionális szemléletű grammatikatanítás és a fogalmazástanítás kérdéseivel, interaktív táblás magyar nyelvi tananyagok kidolgozásával.

 

A kutatócsoport vállalt feladata: a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának szakmai védnöksége. Tagjai rendszeresen közreműködnek az országos anyanyelv-tanítási verseny megszervezésében, az Anyanyelv-pedagógia folyóirat működtetésében, a Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia megszervezésében és szakmai programjának biztosításában. Korábban a kutatócsoport részt vett az őszi szakmai napok és a pedagógusoknak meghirdetett ötletpályázatok szakmai gondozásában is.

 

A kutatócsoport tagjai hiszik és vallják a következő, Szemere Gyulának A magyar nyelvtan tanítása című könyvéből idézett gondolatot:

 

A tanítók kötelességek a felebb előadottakban naponként magokat tökéletesíteni, kötelességek észrevételeiket s tapasztalásokat a nevendékek hasznára fordítani, egy szóval kötelességek az idővel és tudományokkal szüntelen elébb menni.

 

(Szilassy János: A nevelés tudománya. Budán, 1827)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vissza  a főoldalra